Meer berichten over "Doorfietsroute":

Uit de Raad van Tynaarlo

di 01-06

Terugblik raadsvergadering 25 meiDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer: Verkeersonderzoek Zuidlaren, variantenstudie RondwegDe gemeenteraad besprak het voorstel van het college om de mogelijkheden van een rondweg vanaf De Voorkampen om het PBH-terrein in Zuidlaren verder te laten onderzoeken. Vier insprekers gaven in de raadsvergadering hun visie op het voorstel. Bij zowel de insprekers als de raad was weinig enthousiasme voor een rondweg. Er werd … Lees meer

Fietstunnel bij Vriezerbrug mogelijk in 2022

do 08-04

Doorfietsroute: B&W Tynaarlo gaan voor tunnel bij Vriezerbrug De doorfietsroute ‘Groene As’ gaat wat het college van B&W betreft langs het Noord- Willemskanaal lopen, met een tunnel ter hoogte van de Vriezerbrug. De provincie Drenthe en het rijk zijn bereid de tunnel te financieren, zodat fietsers de N386 niet over hoeven te steken. Kortste en veiligste routeHoofdreden voor B&W om voor deze route te kiezen, is dat het de kortste en veiligste route is. Waar fietsers, zonder te hoeven stoppen, … Lees meer

Informatiebijeenkomst doorfietsroute De Groene As

di 29-09

Dinsdag 6 oktober is er een informatiebijeenkomst over “De Groene As”.Belangstellenden worden bijgepraat over de uitkomsten van de variantenstudie en het vervolg voor het deel Witte Molen – De Punt. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op twee locaties tussen 16.00 en 17.30 uur en tussen 18.30 en 20.00 uur.De inlooplocaties zijn:RLS1957 (voormalige Rijksluchtvaartschool), Burg. Legroweg 45 in EeldeDe Biotoop (vleugel F), Kerklaan 30 in Haren Let op: aanmelden is verplicht en kan via www.provinciedrenthe.nl/doorfietsroute of via 0592- 36 55 55.

Doorfietsroute Assen-Groningen

di 24-09

Voor de doorfietsroute Assen – Groningen, traject Taarlosebrug – Onlandweg zijn er twee verkeersbesluiten genomen, één door de provincie Drenthe en een door de gemeente Tynaarlo. De provincie Drenthe heeft een verkeersbesluit genomen over de doorfietsroute zelf. De gemeente Tynaarlo heeft een verkeersbesluit genomen voor de lokale wegen die op de doorfietsroute aansluiten. Deze twee verkeersbesluiten zijn gepubliceerd in de Staatscourant op woensdag 18 september 2019. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen … Lees meer

Prijsvraag doorfietsroute Assen-Groningen

di 04-06

Om de doorfietsroute Assen-Groningen een passende naam te geven is een prijsvraag uitgeschreven. De winnende naam komt op borden langs de doorfietsroute Assen-Groningen en de winnaar krijgt een elektrische fiets. Inzenden kan tot en met vrijdag 21 juni. De provincies Drenthe en Groningen willen van de inzenders graag weten waarom de naam passend en herkenbaar is voor deze fietsroute. De route volgt het Noord-Willemskanaal vanaf Assen tot aan de stad Groningen. Meer informatie over de wedstrijd en de doorfietsroute staat … Lees meer