Meer berichten over "Drainage":

Uitvoeringsregeling drainage en beregening vastgesteld

di 24-05

Onderzoekskosten voor rekening van de provincie Drenthe Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de uitvoeringsregeling drainagebuizen en beregeningsputten. Agrarische ondernemers die een voortoets moeten laten uitvoeren naar de effecten van drainage rondom Natura-2000 gebieden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten €50.000,- beschikbaar. Aanvragen voor deze subsidieregeling kunnen tot en met 31 december 2016 worden ingediend. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij vinden als college de balans tussen economie en ecologie belangrijk. Samen met LTO-Noord en Natuur- en Milieuorganisaties hebben we afspraken … Lees meer