Meer berichten over "Droogte":

Nog geen voetbal voor Tynaarlo en Yde De Punt

ma 13-08

De sportverenigingen Tynaarlo en Yde De Punt kunnen in ieder geval de komende week hun sportvelden nog niet gebruiken. Het gras en de grond zijn daarvoor veel te droog. Erop spelen zou de velden ernstig beschadigen. Op 22 augustus inspecteert de gemeente de velden opnieuw. Op de andere sportvelden in de gemeente Tynaarlo kan vooralsnog wel gevoetbald worden. Dat komt doordat die beregend zijn. De gemeente bewaakt echter ook de toestand van die velden. Er heeft overleg tussen de gemeente … Lees meer

College onderbreekt reces vanwege droogte

di 07-08

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het zomerreces onderbroken vanwege de aanhoudende droogte. In een extra GS-vergadering zijn commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Cees Bijl uitvoerig geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd. Er is nu geen acute aanleiding om extra maatregelen te nemen. Wel is afgesproken dat de collegeleden die niet met vakantie zijn, ook in de komende periode wekelijks bijeenkomen om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn. Beheersbaar … Lees meer