Meer berichten over "Financiën":

Tynaarlo ligt inhoudelijk en financieel op koers

di 19-04

De gemeente Tynaarlo ligt halverwege de collegeperiode inhoudelijk en financieel op koers. Dat blijkt uit het inkijkje in de ombuigingsoperatie en de conceptjaarrekening dat B&W op dinsdag 12 april aan de gemeenteraad presenteerde. Inhoudelijk en financieel op koers Na de verkiezingen in 2014 stevende de gemeente af op een tekort van 3,2 miljoen euro in 2018. “Ons eerste jaar stond daarom in teken in het verkrijgen van inzicht en overzicht,” zegt wethouder financiën Nina Hofstra. Het college stelde een maatregelenpakket … Lees meer

Forse bezuinigingen gemeente Tynaarlo

di 23-06

De gemeente realiseert dit jaar een bezuiniging van 1,3 miljoen euro. Ook de bezuinigingsvoorstellen voor de jaren tot 2018 zijn al ingeboekt, opgeteld in totaal 4 miljoen euro. Daarmee is het huishoudboekje van de gemeente echter nog niet honderd procent op orde. Er zijn namelijk vijf onderwerpen waarbij de verwachte uitgaven nog hoger zijn dan de inkomsten. Het gaat om de bouw van nieuwe scholen, de nieuwe zorgtaken (jeugdzorg en Wmo), het onderhoud en beheer van het groen en de … Lees meer

Gemeente ontvangt meer geld vanuit het Rijk voor uitkeringen bijstand

do 28-11

Uit de cijfers over de eerste drie kwartalen 2013 van de ISD WerkpleinBaanzicht blijkt dat er een stijging is van het aantal inwoners dat een beroep moet doen op de bijstand. Daarnaast is er een verlaging zichtbaar van het aantal zak-en kleedgeldcliënten. Dat zijn cliënten die tijdelijk 24 uur per dag verblijven in een van de instellingen in de gemeente. De verlaging is het gevolg van het sluiten van een onderdeel van Lentis in Zuidlaren. Vanuit het rijk is inmiddels … Lees meer

Tynaarlo presenteert sluitende begroting voor 2014

di 15-10

De Graaf: “we hebben keihard gewerkt aan een structureel gezond financieel beleid” Wethouder financiën Hans de Graaf is positief over de begroting van 2014. “Er ligt voor komend jaar een sluitende begroting met zelfs een gering positief saldo. Bovendien zijn we de toezeggingen aan de gemeenteraad over onder meer de omvang van onze reserves meer dan nagekomen.” Voor de nieuwe raad en het college ligt een vrij be- schikbare reserve van ruim 3 miljoen euro klaar, de stand van de … Lees meer

Provinciale begroting 2014 vormt impuls voor werkgelegenheid

di 15-10

De provincie Drenthe zet volgend jaar extra in op werkgelegenheid. Bij het vaststellen van de Begroting 2014 heeft het college van gedeputeerde staten zeven projecten benoemd op de thema’s economie, natuur & landbouw en energie. Gedeputeerde Ard van der Tuuk: “De regionale werkgelegenheid staat onder grote druk. Als provincie willen we ons steentje bijdragen aan herstel van de economie. We hebben daarom gekozen voor een aantal concrete projecten die snel tot resultaten moeten leiden.” Met de projecten stimuleert de provincie … Lees meer