Meer berichten over "Gemeenteraad":

Uit de Gemeenteraad

ma 18-05

Terugblik: raadsvergadering 12 meiDoor de maatregelen omtrent de aanpak van het coronavirus vergaderde de gemeenteraad op 12 mei digitaal. Op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u de vergadering terugkijken en vindt u alle besluiten uit de vergadering.Onderstaand een greep uit de besproken onderwerpen:Vaststelling ‘Facet bestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied’De raad stemde in met het voorstel om medewerking te verlenen aan dit facetbestemmingsplan. Hiermee wordt aan de agrarische sector in het buitengebied van Tynaarlo de mogelijkheid geboden om één of meerdere kleinschalige windmolens … Lees meer

Uit de gemeenteraad: herbenoeming burgemeester

di 05-05

Herbenoeming burgemeesterOp 16 december loopt de eerste ambtstermijn van burgemeester Marcel Thijsen af. Aan de Commissaris van de Koning heeft hij laten weten dat hij open staat voor herbenoeming. Deze herbenoemingsprocedure wordt gevoerd door de gemeenteraad die daarvoor allereerst een vertrouwenscommissie samenstelt. De vertrouwenscommissies stelt een aanbeveling op die moet worden vastgesteld door de raad en vervolgens naar de regering wordt gestuurd. De burgemeester wordt benoemd door de Koning als de raad daarover een positieve aanbeveling vaststelt. Kijk live meeDe … Lees meer

Mededelingen gemeente i.v.m. het coronavirus

di 17-03

Gevolgen maatregelen tegen verspreiding coronavirus Bezoek gemeentehuis of gemeentewerfBent u van plan om het gemeentehuis of de gemeentewerf te bezoeken?Houdt u dan wegens het Corona-virus aan de regels.Daarnaast vragen we u waar mogelijk met uw pinpas te betalen. Zo wordt fysiek contact zoveel mogelijk gemeden. Sociale teamsVanwege de afgekondigde maatregelen kunt u op dit moment niet op één van de locaties van de sociale teams terecht. Ook worden er geen huisbezoeken afgelegd. Heeft u vragen, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel … Lees meer

Terugblik raadsvergadering 17 december

ma 23-12

Uit de raad Beëdigingen Er werden twee nieuwe steunfractieleden beëdigd; de heer D. van der Meer (D66) en de heer F. van der Werf (PvdA). Steunfractieleden zijn geen lid van de gemeenteraad maar ondersteunen de raadsleden in de voorbereiding van het raadswerk. Participatiekader beleidskader hernieuwbare energie De gemeente heeft de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. Hoe dat bereikt kan worden komt te staan in een op te stellen beleidskader hernieuwbare energie. Deze energie is afkomstig van natuurlijke … Lees meer

Groepen 7 en 8 doen Democracity

di 01-10

Dit schooljaar start de gemeenteraad van Tynaarlo met Democracity. De basisscholen in de gemeente worden uitgenodigd dit spel, bedoeld voor groep 7 en 8, te komen spelen in de raadszaal op het gemeentehuis in Vries. Spelenderwijs moeten kinderen samen een denkbeeldige stad inrichten en leren zo hoe politiek en democratie werkt. Democracity is een spel van ProDemos. Tynaarlo heeft samen met Aa en Hunze, Assen en Noordenveld twee spellen in bruikleen gekregen, zodat zij dit zelf met scholen kunnen spelen. … Lees meer