Meer berichten over "Gemeenteraad":

Uit de gemeenteraad

di 13-04

Vooruitblik: Informatiebijeenkomst mijnbouw 20 april, 19:30 uur.De gemeenteraad wordt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bijgepraat over de stand van zaken rondom schadebehandeling. Er zal uitleg worden gegeven over de verschillende schaderegelingen en inzicht in de cijfers in Tynaarlo.Kijk live meeDe raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.

Uit de Raad van 30 maart

di 06-04

Terugblik raadsvergadering 30 maartDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke opvang asielzoekersDe gemeenteraad besprak het verzoek van het college van B&W om maximaal 200 asielzoekers te huisvesten in de voormalige bladergroenschool aan de mw. Bähler Boermalaan in Paterswolde. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is momenteel namelijk dringend op zoek naar capaciteit. Drie inwoners van de gemeente maakten gebruik … Lees meer

Uit de Gemeenteraad

di 19-01

Vooruitblik raadsvergadering 26 januari, 20.00 uurDe volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nlIn deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: Concept beleidskader nieuwe wet inburgeringOp 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze ook zo snel mogelijk werk vinden. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren. … Lees meer

Uit de Raad van 15 december ’20

di 22-12

Terugblik raadsvergadering 15 decemberDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:Vries ZuidDit onderwerp stond eerder op de agenda van de raad van 1 december. In die vergadering besprak de gemeenteraad het voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. Na die bespreking heeft de raad nu ingestemd met het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. De raad heeft wel … Lees meer

Gemeenteraad neemt laatste horde Vries Zuid

di 22-12

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft dinsdag 15 december unaniem het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Vries Zuid vastgesteld. Daarmee is de laatste horde in de gemeentelijke besluitvormingsprocedure genomen voor de dorpsuitbreiding van maximaal 75 woningen. Ter inzageHet bestemmingsplan is op een aantal punten nog gewijzigd. Tijdens de raadsvergadering is een amendement aangenomen die gestapelde bouw in het noordelijk deel van het plangebied niet toestaat. En naar aanleiding van de ingediende zienswijzen waren al de begrippen ‘wadi’ en ‘aan- en uitbouw’ toegevoegd … Lees meer