Meer berichten over "Gemeenteraad":

Uit de Gemeenteraad

di 19-01

Vooruitblik raadsvergadering 26 januari, 20.00 uurDe volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nlIn deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: Concept beleidskader nieuwe wet inburgeringOp 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze ook zo snel mogelijk werk vinden. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren. … Lees meer

Uit de Raad van 15 december ’20

di 22-12

Terugblik raadsvergadering 15 decemberDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:Vries ZuidDit onderwerp stond eerder op de agenda van de raad van 1 december. In die vergadering besprak de gemeenteraad het voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. Na die bespreking heeft de raad nu ingestemd met het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. De raad heeft wel … Lees meer

Gemeenteraad neemt laatste horde Vries Zuid

di 22-12

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft dinsdag 15 december unaniem het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Vries Zuid vastgesteld. Daarmee is de laatste horde in de gemeentelijke besluitvormingsprocedure genomen voor de dorpsuitbreiding van maximaal 75 woningen. Ter inzageHet bestemmingsplan is op een aantal punten nog gewijzigd. Tijdens de raadsvergadering is een amendement aangenomen die gestapelde bouw in het noordelijk deel van het plangebied niet toestaat. En naar aanleiding van de ingediende zienswijzen waren al de begrippen ‘wadi’ en ‘aan- en uitbouw’ toegevoegd … Lees meer

Herbenoeming burgemeester Marcel Thijsen maandag 14 december

di 08-12

Uit de RaadVooruitblik buitengewone raadsvergadering maandag 14 december, 20.00 uur.Herbenoeming burgemeester Marcel ThijsenCommissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma beëdigt in deze buitengewone raadsvergadering Marcel Thijsen als burgemeester van Tynaarlo. Burgemeester Thijsen wordt herbenoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’). De gemeenteraad heeft hiervoor een aanbeveling gedaan. Marcel Thijsen is sinds 2014 burgemeester van Tynaarlo en wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar.Kijk live meeIn verband met de corona-maatregelen kan er geen … Lees meer

Uit de Gemeenteraad

di 29-09

Terugblik raadsvergadering 22 septemberOp raad.tynaarlo.nl vindt u de besluitenlijst en kunt u de vergadering terugkijken. Op de agenda stond onder meer: Doorfietsroute variantenkeuze VriezerbrugSinds 2015 werken de provincies Groningen en Drenthe samen met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen aan de realisatie van de Doorfietsroute tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal. De variantenstudie voor het deel van de route langs het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo is nu afgerond. Insprekers namens de Fietsersbond Groningen/Kop van Drenthe, Dorpsbelangen Tynaarlo en omwonenden gaven … Lees meer