Meer berichten over "GroenLinks":

Wat doet een raadslid in het reces?

di 10-08

Willem van der Meij – GroenLinks In de zomer wordt er een week of acht niet vergaderd door de gemeenteraad, maar dat wil niet zeggen dat een raadslid in die periode de politiek geheel kan vergeten.Met dezelfde regelmaat als in de rest van het jaar wordt de mailbox gevuld met brieven en berichten van de griffie, van b en w, van de overige fractieleden of van het bestuur van de eigen politieke partij. Brieven en berichten waarop gereageerd moet worden, … Lees meer

“Energietransitie, gaat ons dat lukken?”

vr 15-02

GroenLinks zet zich in voor de overstap naar een economie die draait op zon en wind, in plaats van op kolen en gas. Daarmee zorgen we voor meer werk, een leefbare aarde en betaalbare energie. GroenLinks ziet Drenthe binnen 5 jaar als de groenste provincie. GroenLinks (afdeling Tynaarlo) organiseert op woensdag 27 februari een inspiratie- en discussieavond rond het onderwerp ‘de energietransitie’. Een onderwerp dat ons allemaal bezighoudt en voor ons allemaal consequenties heeft. We moeten van het aardgas af, … Lees meer

Gesprek in Onder de Linden: Meer gas uit veld Vries?

ma 13-02

Gaswinning in Vries? Ga in gesprek met Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) Op zaterdag 25 februari is Liesbeth van 10.30 tot 12.30 aanwezig in ‘Café Onder de Linden’, Brink 4 in Vries. De NAM is van plan om meer gas te gaan winnen uit het “veld Vries”. Dit veld strekt zich uit van Donderen tot onder Assen. In een brief aan de Tweede Kamer (22-11-2016) schrijft Minister Kamp dat er van dit plan geen omgevingsbezwaren te verwachten zijn. Het veld is … Lees meer

Groen Links roept college op klimaatverklaring te ondertekenen.

ma 14-12

Op 14 oktober heeft het Klimaatverbond een brief gestuurd naar alle gemeenten in Nederland met de vraag om de klimaatverklaring te ondertekenen en daarmee een krachtig signaal af te geven vanuit de decentrale overheden richting de klimaat conferentie in Parijs. Deze is inmiddels afgesloten met de “grootste stap vooruit op klimaatgebied in twintig jaar” volgens Jesse Klaver. Tot onze grote spijt zien we op www.klimaatverbond.nl/projecten/oproep-klimaatverklaring geen ondertekening vanuit Tynaarlo. GroenLinks is van mening dat de tekst van de oproep goed … Lees meer

Klaas Kuipers (op)nieuw raadslid voor GroenLinks Tynaarlo

vr 28-08

Klaas Kuipers volgt Dick Oele op die vanwege gezondheidsredenen zijn raadslidmaatschap heeft beëindigd. Klaas Kuipers, 65 jaar, is geen onbekende in de Drentse politiek. Hij zat eerder voor GroenLinks in de raad van Zuidlaren en Tynaarlo. Daarna trad hij toe tot de statenfractie van GroenLinks Drenthe. Acht jaar was hij commissielid in alle commissies en heeft daar nagenoeg alle portefeuilles onder handen gehad. De laatste staten periode waren economische zaken, toerisme en werkgelegenheid zijn aandachtspunten. Klaas Kuipers wordt in de … Lees meer