Meer berichten over "GS Drenthe":

GS Drenthe kiest voor investeren in Groningen Airport Eelde

di 22-11

Investeren in Groningen Airport Eelde (GAE) biedt het beste perspectief voor Noord-Nederland. Dat is de belangrijkste conclusie uit het voorstel over de toekomst van de Noordelijke luchthaven dat het Drentse college van Gedeputeerde Staten vandaag aan Provinciale Staten stuurt. GS stellen PS hierin voor om het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’ aan te wijzen als voorkeursalternatief. De belangrijkste motivatie hiervoor is dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee ook voor de … Lees meer