Meer berichten over "GVVP":

Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP)

do 26-09

Samen met de gemeente Noordenveld heeft Tynaarlo het GVVP geëvalueerd. Door een enquête op de website zijn onze inwoners, de belangenverenigingen en diverse anderen betrokken bij de evaluatie. De evaluatie In de evaluatie is op hoofdlijnen in beeld gebracht welke acties uit het GVVP en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2007-2011 zijn uitgevoerd. Aan de hand van de speerpunten uit het GVVP is expliciet stilgestaan bij de volgende concrete vragen: 1. Wat is er gerealiseerd? 2. Hoe ervaren inwoners de uitvoering van het GVVP? 3. Wat hebben … Lees meer