Meer berichten over "Inspreek avond":

Digitale insprekers avond N34

di 17-11

Woensdag 25 november a.s. is er vanaf 19.00 uur een digitale insprekers avond over de “Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34”. Het Drents parlement neemt op 16 december 2020 een besluit over deze nota.Wilt u inspreken?Insprekers worden verzocht zich uiterlijk maandag 23 november 12.00 uur aan te melden bij de Statengriffie via statengriffie@drentsparlement.nl (verzoek om hierbij ook een telefoonnummer te vermelden).Meer infoKijk op https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten