Meer berichten over "Klimaat":

Regionale Energiestrategie 1.0 klaar voor besluitvorming

wo 14-04

Voorstel om in 2030 kwart Drentse energie op te wekken door zonne- en windenergie Als Drentse samenleving willen we een duurzame bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is omin 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne- energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en … Lees meer

Ondertekening intentieverklaring Energie Strategie Drenthe

di 04-12

Tynaarlo ondertekent intentieverklaring Regionale Energie Strategie voor Drenthe. Wethouder René Kraaijenbrink heeft donderdag 29 november namens B&W zijn handtekening gezet onder de intentieverklaring van de Regionale Energie Strategie (RES). Een gezamenlijk plan van alle Drentse overheden om de klimaatdoelstellingen te behalen uit het Nationaal Klimaatakkoord. “Onze klimaatopdracht stopt niet bij de gemeentegrens”, vertelt Kraaijenbrink. “Daarom vinden we het belangrijk om regionaal de samenwerking te zoeken. Met deze intentieverklaring hebben we als Drentse overheden afgesproken dat we onze krachten bundelen. En … Lees meer

Provincie wil klimaatinstituut in Nrd Nederland

za 11-02

Drenthe: internationaal klimaatinstituut vestigen in Noord-Nederland De provincie Drenthe wil het internationale klimaatinstituut Global Centre of Excellence on Climate Adaption, voortkomend uit het Parijse klimaatakkoord van 2015, vestigen in Noord-Nederland. Het vliegveld Groningen Airport Eelde is dan de ideale locatie volgens Drenthe. De eerste contacten hierover met staatssecretaris Dijksma hebben vandaag plaatsgevonden. Dijksma staat niet onwelwillend tegenover het idee. Het vliegveld heeft een uitstekende infrastructuur voor het instituut. De bedoeling is dat het instituut een netwerk gaat vormen van landen … Lees meer

Miljoenen voor zoetwatervoorziening

di 22-03

Ruim 3 miljoen voor klimaatbeheersingsmaatregelen zoetwatervoorziening Het college van gedeputeerde staten zet ruim drie miljoen euro aan Deltafondsmiddelen in voor maatregelen die de zoetwatervoorziening bestendig maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De provincie draagt deze middelen over aan de gemeente Coevorden en aan de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. De waterschappen en de gemeente zetten de bijdragen uit het Deltafonds samen met eigen middelen in voor uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen … Lees meer