Meer berichten over "Kwaliteit":

Lucht in Drenthe van goede kwaliteit

za 22-07

De luchtkwaliteit in Drenthe is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis in opdracht van de provincie Drenthe. Aanleiding voor het onderzoek is de gewijzigde wetgeving sinds het vorige rapport uit 2011; de luchtkwaliteit in Drenthe is getoetst aan de nieuwe wetgeving. Het merendeel van de concentraties lucht verontreinigende stoffen in de lucht wordt in Drenthe veroorzaakt door verder weg gelegen bronnen; deels in Nederland en deels in het buitenland. Deze bronnen buiten de provincie leveren zogeheten … Lees meer

Overeenkomst voor beter water Drenthe

di 25-10

Acht miljoen vanuit de regio voor een betere waterkwaliteit in Drenthe. De provincie Drenthe, de Drentse Waterschappen en LTO werken samen aan de verbetering van de waterhuishouding. Zij richten zich daarbij op de waterkwaliteit en waterkwantiteit, zoals het terugdringen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen in beken, sloten en vaarten. Hiervoor is door LTO Nederland samen met de Unie van Waterschappen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgesteld. De provincie Drenthe stelt net als de Drentse waterschappen gezamenlijk 4 miljoen euro beschikbaar voor de … Lees meer