Meer berichten over "Laaggeletterdheid":

Uitkomsten onderzoek laaggeletterdheid

do 12-09

Taaltrajecten Drenthe succesvol. Tachtig procent van een steekproef onder Drentse deelnemers aan de taaltrajecten ervaart een verbetering van hun taalvaardigheden in de dagelijkse praktijk. En het percentage deelnemers dat in Drenthe een verbetering van de arbeidsmarktpositie ervaart is hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit het onderzoek van Maastricht University in samenwerking met het Kohnstamm Instituut. Het tweede deelonderzoek dat in opdracht van de provincie Drenthe en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe wordt uitgevoerd, richt zich op de … Lees meer

Versterking Drentse aanpak laaggeletterdheid

wo 24-01

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om € 218.120,= beschikbaar te stellen voor de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe. De bijdrage wordt gebruikt voor onderzoek, het opzetten van een monitor en het bundelen van kennis. De Universiteit van Maastricht neemt daarin het voortouw, in samenwerking met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. De subsidieaanvraag wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten voor eventuele wensen en bedenkingen. “Met kennis en onderzoek helpen we gemeenten en andere partijen om laaggeletterdheid terug te dringen. Daar … Lees meer