Meer berichten over "N34":

Digitale insprekers avond N34

di 17-11

Woensdag 25 november a.s. is er vanaf 19.00 uur een digitale insprekers avond over de “Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34”. Het Drents parlement neemt op 16 december 2020 een besluit over deze nota.Wilt u inspreken?Insprekers worden verzocht zich uiterlijk maandag 23 november 12.00 uur aan te melden bij de Statengriffie via statengriffie@drentsparlement.nl (verzoek om hierbij ook een telefoonnummer te vermelden).Meer infoKijk op https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten

Afsluiting N34 De Punt – Emmen

di 02-06

Vanaf vrijdag 5 juni 20.00 uur tot zaterdag 6 juni 24.00 uur voert de provincie Drenthe onderhoudswerkzaamheden uit aan de N34. De bermen worden gemaaid en tussen Gieten en De Punt worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.De N34 is afgesloten tussen Emmen-West en De Punt. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven

Eerste formele inspraakronde N34 Emmen – De Punt

di 03-03

Inclusief de aanpak van verkeersplein Gieten kan op de N34 in totaal zo’n 12 kilometer weg verdubbeld worden tussen Emmen en De Punt. Dat staat in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit deel van de N34 te verbeteren. Voor de aanpak van verkeersplein Gieten ziet het college drie kansrijke mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen. Daarnaast zijn vier zoekgebieden … Lees meer

Eerste formele inspraakronde N34 Emmen – De Punt

di 25-02

Verschillende mogelijkheden voor verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming Inclusief de aanpak van verkeersplein Gieten kan er op de N34 in totaal zo’n 12 kilometer weg verdubbeld worden tussen Emmen en De Punt. Dat staat in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven er onderzocht gaan worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit deel van de N34 te verbeteren. Voor de aanpak van het verkeersplein Gieten ziet het … Lees meer

Inloopbijeenkomst verdubbeling N34

di 28-01

Inloopbijeenkomsten gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen – De Punt.Op 30 januari en 6 februari organiseert de provincie Drenthe in Borger en Gieten van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt. U kunt zich onder andere laten bijpraten over de stand van zaken rondom de verschillende onderzoeken die gedaan zijn. Medewerkers van de provincie laten ook graag zien waar de zoekgebieden liggen voor een mogelijke verdubbeling en welke oplossingen er … Lees meer