Meer berichten over "Natura 2000":

Uitvoeringsregeling drainage en beregening vastgesteld

di 24-05

Onderzoekskosten voor rekening van de provincie Drenthe Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de uitvoeringsregeling drainagebuizen en beregeningsputten. Agrarische ondernemers die een voortoets moeten laten uitvoeren naar de effecten van drainage rondom Natura-2000 gebieden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten €50.000,- beschikbaar. Aanvragen voor deze subsidieregeling kunnen tot en met 31 december 2016 worden ingediend. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij vinden als college de balans tussen economie en ecologie belangrijk. Samen met LTO-Noord en Natuur- en Milieuorganisaties hebben we afspraken … Lees meer

Ontwerpbeheerplannen Natura 2000 ter inzage

wo 30-03

Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt Gedeputeerde Staten hebben drie ontwerpbeheerplannen Natura 2000 vastgesteld: Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt. Deze plannen geven duidelijkheid over het huidige gebruik, de te nemen maatregelen en zijn een afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. De Europese natuurdoelen vormen de basis voor de beheerplannen. Van 31 maart tot en met 11 mei 2016 liggen de plannen ter inzage en kan een zienswijze worden ingediend. Op basis van deze zienswijzen kunnen de plannen nog worden aangepast. Voor de 14 Natura 2000-gebieden … Lees meer