Meer berichten over "Noorderzijlvest":

20 maart waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen

ma 25-02

Wat heeft u nodig als u wilt stemmen? Op woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest gehouden. Waar stemt u over? > Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten van Drenthe. > Bij de waterschapsverkiezing kiest u de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, of de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest. Waterschappen Binnen … Lees meer

4,7 ton voor ‘Schoon erf, schoon water’

wo 17-01

Gedeputeerde Staten willen samen met het waterschap Noorderzijlvest ruim 470.000 euro beschikbaar stellen aan de projecten ‘Schoon erf, schoon water’ voor akkerbouwers en melkveehouderijbedrijven in Noordwest-Drenthe. Het gaat om twee projecten van LTO-Noord, die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Provinciale Staten kunnen nog bedenkingen indienen tegen de subsidieverlening. Het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft inmiddels ingestemd. Het project ‘Schoon erf, schoon water’ is bedoeld om de uitstroom van bestrijdingsmiddelen of mest naar het oppervlaktewater te verminderen. “Met deze … Lees meer

Noordelijk Belastingkantoor vervangt Hefpunt

di 19-12

Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking krijgt u zoals gewoonlijk van de … Lees meer

Noorderzijlvest plaatst nieuwe windketel in riool

ma 25-07

Enige tijd geleden ontdekte het Waterschap Noorderzijlvest, verantwoordelijk o.a. voor ons rioolwater, dat de zogenaamde ‘windketel’ bij het pompgemaal in Vries aan vervanging toe was. Een windketel zorgt voor het opvangen van drukverschillen in zowel het rioolwater als de lucht in de rioolleiding. De werking heeft wel iets weg van een expansievat in een verwarmingsinstallatie. De windketel is geplaatst bij het pompstation aan de Groningerstraat bij de rotonde en direct achter het terrein van hoveniersbedrijf van Sander Bosch. Het pompstation … Lees meer