Meer berichten over "Ontmoetingskerk":

Start realisatie woningplan Nijstad

vr 17-01

Deze week is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein van de voormalige Ontmoetingskerk aan de Oude Asserstaat in Vries. Met groot materiaal wordt momenteel de nieuwe weg op dit terrein, De Nijstad, gereed gemaakt en zullen hier zes twee onder één kap woningen en vier vrijstaande woningen worden gerealiseerd. Hiermee zal dit “gat” in het centrum van Vries eindelijk worden gevuld en is een begin gemaakt met de noodzakelijk woningbouw in Vries. Meer informatie is beschikbaar … Lees meer

Inloop over bestemming terrein voorm. Ontmoetingskerk

di 12-12

Inloop-informatieavond Oude Asserstraat 38 Vries (locatie voormalige Ontmoetingskerk) Aansluitend op het centrumgebied van Vries, aan de Oude Asserstraat, ligt de locatie van de voormalige Ontmoetingskerk. Eerdere plannen voor de bouw van een appartementengebouw op deze plek zijn niet doorgegaan en de locatie ligt al jaren braak. Onlangs is de locatie aangekocht door Blue Banner b.v. Zij hebben een plan ontwikkeld voor de bouw van tien woningen op deze plek. Inloop-informatieavond Iedereen die behoefte heeft aan tekst en uitleg over het … Lees meer

Initiatief herontwikkeling voormalige ontmoetingskerk Vries

do 07-09

Blue Banner b.v. heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van zes twee-onder-éénkapwoningen en vier vrijstaande woningen op de plek van de voormalige Ontmoetingskerk in Vries. Het plan sluit aan op de dorpsagenda Vries waarin jaarlijks ruimte is voor de bouw van tien woningen en waarbij inbreiding de voorkeur heeft boven uitbreiding. Door een initiatief als dit kan deze prominente locatie in het dorp weer een passende invulling krijgen. Het college van B&W van Tynaarlo heeft daarom een positieve grondhouding … Lees meer