Meer berichten over "Ouderbijdrage":

Geen ouderbijdrage voor Jeugdhulp GGZ

di 22-12

De ouderbijdrage voor Jeugdhulp GGZ verdwijnt per 1 januari definitief uit de Jeugdwet. Vanwege deze wijziging hebben de gemeenten besloten de ouderbijdrage voor Jeugd GGZ over 2015 niet te innen. Eerder dit jaar schorten de Drentse gemeenten het innen van de ouderbijdrage voor Jeugd GGZ over 2015  op. De ouderbijdrage vervalt omdat er volgens het ministerie van VWS te veel nadelen kleven aan het innen hiervan. Zo bestaat  het risico dat ouders afzien van jeugdhulp vanwege de kosten.