Meer berichten over "Provincie Drenthe":

Provincie ondersteunt energiebesparing MKB en …

vr 23-04

Provincie ondersteunt energiebesparing MKB en oplossingen voor netcongestie Provincie Drenthe stelt vanaf maandag 3 mei 2021 de subsidieregeling ‘Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie’ open. Met deze subsidie kunnen initiatiefnemers van energieprojecten die te maken hebben met zogeheten netcongestie, een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven voor een netaansluiting laten uitvoeren. Ook wordt er subsidie verstrekt voor opwek van duurzame energie en gebouwgebonden energiebesparing. In totaal is € 170.000 beschikbaar in de regeling. In Drenthe kampen veel initiatiefnemers van duurzame energieprojecten met de … Lees meer

Meer toezicht en handhaving in het buitengebied

do 22-04

Door de coronacrisis is het aantal bezoekers in de Drentse natuurgebieden flink toegenomen. Omdat niet alle bezoekers zich netjes aan de regels houden, is er bij de organisaties die de natuurterreinen beheren dringend behoefte aan extra toezicht en handhaving. Om dat mogelijk te maken stelt de provincie Drenthe een subsidie van 250.000 euro beschikbaar aan de terreinbeherende organisaties (TBO’s) en Veiligheidszorg Drenthe. De TBO’s zoals Staatsbosbeheer, het Drents Landschap en Natuurmonumenten constateren een toenemende druk op de natuurgebieden. Zij zijn … Lees meer

Drenten besparen twee miljoen euro

vr 02-04

Drenten besparen samen meer dan twee miljoen euro dankzij Energiebespaarlening Drenthe Drenten hebben samen al meer dan twee miljoen euro bespaard op hun energierekening dankzij het nemen van energiebesparende maatregelen met behulp van de Energiebespaarlening. Zij profiteren dankzij een bijdrage van provincie Drenthe van een flinke rentekorting op de Energiebespaarlening. Hier maken veel huiseigenaren gebruik van: er zijn sinds de start in 2017 al bijna 3000 leningen afgesloten. Resultaten van de EnergiebespaarleningDankzij de Energiebespaarlening kunnen huiseigenaren en eigenaren van appartementencomplexen … Lees meer

Op naar een gezond(er) Drenthe

vr 02-04

De gezondheidseconomie (Health & Life Sciences) is een belangrijke pijler voor de Drentse economie. Drenthe kenmerkt zich als regio waar slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg worden ontwikkeld en toegepast. Met de Agenda Gezondheidseconomie wil de provincie Drenthe dit verder versterken. Voor het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen zijn er vier prioritaire thema’s geformuleerd: medische technologie, digitalisering, duurzaamheid en food & lifestyle. Overkoepelend wordt ondernemerschap, arbeidsmarkt en scholing versterkt. Gedeputeerde Henk Brink: “Ik geloof dat … Lees meer

Aanpassing Drentse Omgevingsverordening

vr 02-04

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening (POV) vastgesteld. De huidige POV vervalt door de komst van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting ingaat op 1 januari 2022. Provincies moeten een nieuwe Omgevingsverordening beschikbaar hebben die voldoet aan de Omgevingswet. Daarnaast is het wenselijk de regelgeving met betrekking tot zonne-akkers te herzien. De omzetting is grotendeels beleidsneutraal. De grootste wijziging is dat gemeenten straks voor een vergunning voor zon op land een ontheffing van de provincie nodig hebben. Dit is … Lees meer