Meer berichten over "Provincie Drenthe":

Provincie Drenthe ondersteunt ondernemers bij testen van innovatieve producten

do 25-06

De provincie Drenthe wil de komende vier jaar mkb’ers, startups en kennisinstellingen in Noord-Nederland ondersteunen bij het testen van hun innovatieve producten. De stichting Innofest biedt proeftuinen om producten in de ‘echte’ wereld te testen. Dit gebeurt onder meer tijdens festivals, maar zal nu ook op andere plekken en online plaatsvinden als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor in totaal 200.000 euro beschikbaar. Aan de provincies Groningen en Fryslân is … Lees meer

Drentse natuur is open: geef elkaar en de natuur de ruimte

vr 29-05

Drenthe is prachtig om te ontdekken. Zeker in coronatijd zoeken meer en meer mensen de natuur dichtbij huis op. Daar mag iedereen van genieten. De provincie Drenthe en de natuurorganisaties vragen bezoekers wel daarbij de spelregels in de natuur na te leven. Met respect voor elkaar èn de natuur houden we onze natuurgebieden mooi voor mens, plant en dier. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Nu iedereen meer aan huis gebonden is, worden de prachtige gebieden in onze provincie door velen ontdekt. In … Lees meer

Nieuwe Economische Koers Drenthe vastgesteld

di 21-04

Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact Het afgelopen jaar heeft de provincie samen met haar partners de nieuwe economische koers voor Drenthe ontwikkeld. Gedeputeerde Staten hebben op 21 april 2020 deze nieuwe koers vastgesteld. Gedeputeerde Henk Brink: “Wij realiseren ons dat het een bijzonder moment is om de Koers vast te stellen. Aan de andere kant willen we juist nu in deze onzekere crisistijd verder bouwen aan het versterken van onze Drentse economie. Voor nu én … Lees meer

Bosatlas van de duurzaamheid voor alle middelbare scholen in Drenthe

vr 06-03

Op vrijdag 6 maart reikte gedeputeerde Tjisse Stelpstra de eerste exemplaren van De Bosatlas van de duurzaamheid uit aan leerlingen van 3 HAVO op het Gomaruscollege in Assen. Een bosatlas waarin onderwerpen zoals klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water aan de orde komen. De nadruk in de atlas ligt vooral op concrete maatregelen die inwoners, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. De komende weken wordt De Bosatlas van de … Lees meer

Eerste formele inspraakronde N34 Emmen – De Punt

di 25-02

Verschillende mogelijkheden voor verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming Inclusief de aanpak van verkeersplein Gieten kan er op de N34 in totaal zo’n 12 kilometer weg verdubbeld worden tussen Emmen en De Punt. Dat staat in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven er onderzocht gaan worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit deel van de N34 te verbeteren. Voor de aanpak van het verkeersplein Gieten ziet het … Lees meer