Meer berichten over "Provincie":

Gezocht: mooiste sportmoment 2019

di 03-12

Wat is voor jou het meest bijzondere sportmoment van 2019? 2019 is een speciaal sportjaar in Drenthe. Uitgeroepen als eerste Nederlandse Community of Sport en vervolgens door een aaneenrijging van bijzondere momenten als beste uit de bus gekomen. Drenthe beweegt zoekt de mooiste, de beste, de emotionele, de spannendste momenten in dit sportjaar. Wat is voor jou het Sport (en beweeg) moment van 2019? Er zijn maar twee voorwaarden voor het moment. of het vond plaats in Drenthe of het … Lees meer

Uit de besluitenlijst van GS Provincie Drenthe

di 19-11

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s De Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s stellen € 347.000,– subsidie beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van perceelemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. De subsidie geldt voor het Drentse deel van het waterschap. Landbouwbedrijven kunnen vanaf 2 tot en met 16 december 2019 een aanvraag indienen bij de provincie via het provinciale subsidieloket. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met LTO-Noord.

Provincie verkent gezamenlijke inkoop innovatieve koelkast

di 12-11

Provincie Drenthe verkent mogelijkheden gezamenlijke inkoopactie innovatieve koelkast. De provincie Drenthe organiseert samen met Coolfinity op vrijdag 29 november om 17.00 uur een bijeenkomst voor sportverenigingen en dorpshuizen over de innovatieve koelkast IceVolt van Coolfinity. Bezoekers worden geïnformeerd over deze koelkast, de kosten en een mogelijke gezamenlijke inkoopactie. De IceVolt is een innovatieve koelkast die slechtst 6 uur stroom per dag nodig heeft om 24 uur te koelen. In de afgelopen tijd zijn er door Coolfinity verbeteringen en aanpassingen gedaan … Lees meer

Provincie: goede balans in 2020

za 05-10

Eerste Begroting nieuwe bestuursperiodeDe inkomsten en uitgaven van de provincie Drenthe zijn in 2020 keurig met elkaar in balans. Dat blijkt uit de Begroting 2020, die het college van GS vandaag heeft gepresenteerd. In navolging van de Voorjaarsnota geeft de Begroting een solide financieel beeld van de provincie. Het meest in het oog springend is een technische reservering van 50 miljoen euro voor de nieuwe Investeringsagenda die in het coalitieakkoord is aangekondigd. Over de inhoudelijke invulling van die investeringsagenda gaat … Lees meer

Subsidie’s voor aanleg glas in buitengebied

vr 12-07

Subsidie in de vorm van een lening aan de Coöperatie Glasvezel NoordGedeputeerde Staten hebben ingestemd met een subsidie in de vorm van een lening aan Coöperatie Glasvezel Noord voor de aanleg van breedband in het buitengebied van de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen. Het betreft een lening van € 3.470.000,– voor de aansluiting van de zogeheten witte adressen, waar nu nog geen snel internet is én een lening van € 677.440,– voor de aansluiting van de zogeheten grijze adressen, waar … Lees meer