Meer berichten over "Provincie":

Samen doorpakken in de energietransitie in Drenthe

wo 01-04

De Provincie Drenthe wil de komende jaren samen met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners doorpakken in de energietransitie in Drenthe. Dat is te lezen in de energietransitie-agenda 2020-2023 ‘Samen doorpakken’. “We hebben elkaar nodig om in 2050 in Drenthe net zoveel energie op te kunnen wekken als dat we gebruiken voor het wonen, leven en werken. Door samen op te trekken, ieder vanuit zijn eigen evenredige bijdrage, kunnen we met vele kleine stappen uiteindelijk de grote stap zetten naar een … Lees meer

MIT regeling open voor innovatieve MKB-ers

wo 01-04

De provincie Drenthe stelt € 465.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de subsidieregelingen MIT haalbaarheid 2020 en MIT R&D samenwerking. De drie noordelijke provincies en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stellen samen € 6 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland voor deze regelingen. Wat houdt de regeling in? Het gaat om de zogenaamde MIT regeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren Noord-Nederland. Vanuit deze regeling kunnen (Drentse) ondernemers ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies. De regeling versterkt de regionale innovatiekracht en zorgt voor … Lees meer

Gemeenten en Provincie steunen ondernemers

wo 25-03

Drentse gemeenten en provincie willen ondernemers steunen die in de problemen komen door de effecten van corona. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe willen samen optrekken bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. Er wordt een aantal maatregelen verkend en uitgewerkt die kunnen worden ingezet om dit te doen. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers. “We proberen om als gemeenten eenduidige maatregelen te treffen … Lees meer

Lagere snelheid: ruimte voor woningbouw

ma 23-03

Verlaging snelheid op rijkswegen geeft meer ruimte aan Drentse woningbouw.De Provincie neemt vergunningaanvragen via landelijk stikstofsysteem in behandeling vanaf 7 april 2020. De snelheidsverlaging naar 100 km p/u die sinds 16 maart geldt op rijkssnelwegen, creëert meer ruimte voor de bouw van woningen in Drenthe. Langzamer rijden is een van de oplossingen om de stikstofuitstoot op Natura2000-gebieden naar beneden te brengen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De provincie Drenthe start de behandeling van aanvragen voor natuurvergunningen zo snel … Lees meer

Maatregelenpakket ter voorkoming wolvenschade

do 13-02

Maatregelenpakket ter voorkoming wolvenschade aangeboden aan GS Op 11 februari heeft er voor de vierde keer een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarin de provincie Drenthe met verschillende vertegenwoordigers van de schapenhouderij, landbouw en natuurorganisaties heeft gesproken over de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. De betrokken partijen hebben op verzoek van de provincie afgelopen maanden onder voorzitterschap van Albert Kerssies gewerkt aan een advies over de maatregelen die nodig zijn om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Advies De … Lees meer