Meer berichten over "RES":

Regionale Energiestrategie 1.0 klaar voor besluitvorming

wo 14-04

Voorstel om in 2030 kwart Drentse energie op te wekken door zonne- en windenergie Als Drentse samenleving willen we een duurzame bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is omin 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne- energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en … Lees meer

Drenthe wekt schone energie op!

di 17-11

Drenthe wekt schone energie op! Wat doet dat met jou?Drentse overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan een Regionale Energiestrategie: de RES. Daarin wordt onderzocht hoe in onze provincie energie opgewekt kan worden uit bijvoorbeeld zon en wind. Meeschrijven aan het Drentse verhaalIn Drenthe vinden we het belangrijk dat inwoners meedenken over de energietransitie. Want iedereen krijgt ermee te maken. Daarom ontvangen 12.000 Drenten deze week een uitnodiging in de brievenbus om hun ervaringen, zorgen en verwachtingen te delen. Ook … Lees meer

Kwart Drentse energie in 2030 van zon en wind

di 14-04

Concept Regionale Energie Strategie regio Drenthe In 2030 komt 25 procent van het energiegebruik in Drenthe van zonne- en windenergie. Dit streven is te lezen in het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) regio Drenthe. Afgelopen week stelden de Colleges van Burgemeester en Wethouders, Gedeputeerden Staten en de Dagelijks Besturen van de waterschappen van de RES-regio Drenthe het concept vast. Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen buigen zich de komende weken over de Concept RES. Samen met inwoners, bedrijven, … Lees meer