Meer berichten over "Steenmarter":

Tynaarlo gaat overlast steenmarters bestrijden

di 26-05

Het college van Burgemeester en wethouders wil ongediertebestrijders ontheffing verlenen om steenmarters in huizen of gebouwen te verstoren, weren of vangen. Steenmarters zijn bij wet beschermd omdat het vroeger een soort was waarvan de aantallen terugliepen. Er werd op gejaagd voor met name zijn pels. Daarom is in de Flora- en Faunawet vastgelegd dat steenmarters niet mogen worden gedood, gevangen of verjaagd. Om toch overlast en schade op legale wijze te kunnen voorkomen en bestrijden, is ontheffing van deze wetgeving … Lees meer

Gemeente maakt steenmarter beheerplan

do 18-09

Het college heeft ingestemd met het opstellen van een gemeentelijk beheerplan voor steenmarters. Deze dieren kunnen veel schade of hinder veroorzaken. Het zijn daarnaast beschermde dieren. Het bestrijden is daarom alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Een beheerplan biedt mogelijkheden om deze dieren op effectieve en diervriendelijke wijze te bestrijden. Het college komt hiermee tegemoet aan de schriftelijke vragen van de CDA fractie. Voor het bestrijden van steenmarteroverlast moet vanuit de Flora- en Faunawet een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie … Lees meer