Meer berichten over "Vergunning":

Lagere snelheid: ruimte voor woningbouw

ma 23-03

Verlaging snelheid op rijkswegen geeft meer ruimte aan Drentse woningbouw.De Provincie neemt vergunningaanvragen via landelijk stikstofsysteem in behandeling vanaf 7 april 2020. De snelheidsverlaging naar 100 km p/u die sinds 16 maart geldt op rijkssnelwegen, creëert meer ruimte voor de bouw van woningen in Drenthe. Langzamer rijden is een van de oplossingen om de stikstofuitstoot op Natura2000-gebieden naar beneden te brengen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De provincie Drenthe start de behandeling van aanvragen voor natuurvergunningen zo snel … Lees meer

Vergunningverlening weer op gang door nieuwe beleidsregels

wo 11-12

De vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming komt in Drenthe weer op gang. Provincies en Rijk zijn het eens over beleidsregels die de uitstoot van stikstof op beschermde natuur verlagen en tegelijkertijd vergunningen voor bouw- en wegenprojecten of innovaties bij landbouwbedrijven weer mogelijk maken. Vandaag stemde het college van Gedeputeerde Staten in met de nieuwe beleidsregels. De regels zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om te helpen bij de verlaging van stikstofuitstoot. Eén overheid, juridisch houdbaar … Lees meer

Vreugdevuren en carbidschieten, vergunning aanvragen

di 14-11

Ontheffing voor vreugdevuren en vergunning aanvragen voor carbidschieten Het is een traditie om rond de jaarwisseling vreugdevuren te stoken en carbid te schieten. Maar in verband met de veiligheid is het nodig dat de gemeente weet waar dat gebeurt. Voor een vreugdevuur heb je een ontheffing nodig en voor carbidschieten moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. Ook moet de aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoen. Aanvragen kan tot maandag 4 december. De aanvraagformulieren staan op www.tynaarlo.nl Te laat ingediende … Lees meer

Ontheffing voor vreugdevuren en melden van carbidschieten

wo 02-11

Het is een traditie om rond de jaarwisseling vreugdevuren te stoken en carbid te schieten. Maar in verband met de veiligheid is het nodig dat de gemeente weet waar het gebeurt. Voor een vreugdevuur heb je een ontheffing nodig en carbidschieten moet je melden bij de gemeente. Ook moet de aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoen. Aanvragen/melden kan tot 1 december. Dit is gratis. De nodige formulieren staan op www.tynaarlo.nl. Vreugdevuren waarvoor geen ontheffing is verleend, ruimt de brandweer op en … Lees meer

Bekendmakingen e.d. door gemeente

wo 02-03

Alle bekendmakingen en kennisgevingen (waaronder vergunningen) van de gemeente Tynaarlo vindt u op www.officielebekendmakingen.nl U  kunt zich ook aanmelden voor een attenderingsservice via e-mail. Dit kan via https://zoek.overheid.nl