Meer berichten over "Waterschap":

20 maart waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen

ma 25-02

Wat heeft u nodig als u wilt stemmen? Op woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest gehouden. Waar stemt u over? > Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten van Drenthe. > Bij de waterschapsverkiezing kiest u de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, of de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest. Waterschappen Binnen … Lees meer

Noordelijk Belastingkantoor vervangt Hefpunt

di 19-12

Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking krijgt u zoals gewoonlijk van de … Lees meer

Overeenkomst voor beter water Drenthe

di 25-10

Acht miljoen vanuit de regio voor een betere waterkwaliteit in Drenthe. De provincie Drenthe, de Drentse Waterschappen en LTO werken samen aan de verbetering van de waterhuishouding. Zij richten zich daarbij op de waterkwaliteit en waterkwantiteit, zoals het terugdringen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen in beken, sloten en vaarten. Hiervoor is door LTO Nederland samen met de Unie van Waterschappen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgesteld. De provincie Drenthe stelt net als de Drentse waterschappen gezamenlijk 4 miljoen euro beschikbaar voor de … Lees meer

Noorderzijlvest plaatst nieuwe windketel in riool

ma 25-07

Enige tijd geleden ontdekte het Waterschap Noorderzijlvest, verantwoordelijk o.a. voor ons rioolwater, dat de zogenaamde ‘windketel’ bij het pompgemaal in Vries aan vervanging toe was. Een windketel zorgt voor het opvangen van drukverschillen in zowel het rioolwater als de lucht in de rioolleiding. De werking heeft wel iets weg van een expansievat in een verwarmingsinstallatie. De windketel is geplaatst bij het pompstation aan de Groningerstraat bij de rotonde en direct achter het terrein van hoveniersbedrijf van Sander Bosch. Het pompstation … Lees meer

Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa van start

di 17-03

Gistermiddag is het officieel van start gegaan: het Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. Dit programma omhelst een samenwerking tussen 12 partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de waterkwaliteit van het oppervlakte water van de Drentsche Aa. Een van de einddoelen daarbij is de drinkwatervoorziening voor de stad Groningen en omgeving, zoals delen van Eelde/Paterswolde, letterlijk veilig stellen. Veilig niet alleen in continuïteit, daar is  het Waterbedrijf Groningen druk mee, maar  vooral  in kwaliteit. Het terugdringen en vrijwaren van schadelijke vervuiling, nu … Lees meer