Meer berichten over "Waterschappen":

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

di 12-02

Op woensdag 20 maart 2019 worden er verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest gehouden. U vindt hieronder informatie over deze verkiezingen. Wat hebt u nodig om uw stem uit te brengen? Waar stemt u over? Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten van Drenthe.Bij de waterschapsverkiezing kiest u de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, of de leden van het algemeen bestuur … Lees meer

Subsidie voor agrarisch waterbeheer in Drenthe

ma 02-10

Provincie Drenthe en waterschappen stellen subsidie beschikbaar voor maatregelen die erfemissies van akkerbouwbedrijven en veehouderijen verminderen. Deze maatregelen dragen bij aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, … Lees meer

Subsidies voor agrarisch waterbeheer in Drenthe

ma 31-07

Provincie Drenthe en waterschappen stellen subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Provincie, waterschappen en LTO-Noord werken er naar toe dat vanaf 1 augustus 2017 aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar … Lees meer