Meer berichten over "Werkgroep":

Vriezer Holten kiest vrijwilligers van het jaar

di 31-12

Gisteren vierde de werkgroep “De Vriezer Holten” haar eerste lustrum. In de afgelopen 5 jaar is er veel werk verzet in het gebied van de Vriezer Holten. Om daar nog eens extra aandacht aan te besteden begon het gezellige samenzijn met een rondleiding door het gebied. Eelke Riemersma vertelde met het hem zo kenmerkende enthousiasme over het gebied, de historische benamingen en liet ons genieten van de bereikte resultaten. Zoals de opnieuw uitgediepte drink dobbe en de hier en daar … Lees meer

Nieuws uit de IVN Steenuilenwerkgroep

zo 29-12

Steenuilen nieuwsbrief winter 2019 Het is wederom duidelijk geworden dat het kleinste uiltje van ons land het moeilijk heeft in ons gebied. De Steenuilenwerkgroep van IVN Vries doet er, samen met de Steenuilenwerkgroep van IVN Eelde-Paterswolde, alles aan om nestkasten te onderhouden, te vervangen en op nieuwe plaatsen op te hangen. Het aantal uilen, de broedsels en het uiteindelijk uitvliegen van jonge uilen wordt elk jaar nauwgezet in kaart gebracht. Om het wel en wee van de uilen goed te … Lees meer

Steenuilenoproep voor hulp in natura

ma 03-12

Bent u geïnspireerd door de verhalen en de foto’s in de nieuwsbrief en mocht u de handen uit de mouwen willen steken om de steenuil voor uitsterven te behoeden? Meldt u dan aan als vrijwilliger. De werkgroep Vries zit enorm verlegen om mensen die bedreven zijn en/of bedreven willen worden in het klimmen in de bomen waar zich nestkasten bevinden. We maken daarbij gebruik van goedgekeurde ladders. Onderhoud en vervanging van de nestkasten, controleren van de broedsels en het ringen … Lees meer

Werkgroep De VriezerHolten viert verjaardag in ’t holt

vr 30-12

Vandaag bestaat de stichting “Werkgoep De VriezerHolten” precies 2 jaar. In 2014 startte de werkgroep met haar werkzaamheden aan het prachtige gebied ten westen van De Fledders. Zo’n 40 deelnemers heeft de stichting en 6 keer per jaar gaan ze met gemiddeld 15 deelnemers aan de slag met het opruimen van wilde opscheuten, het uitbaggeren van greppels, snoeien van struiken en bomen, het repareren van de zandpaden enzovoort. Zo is er door deze inzet  o.a. vele kilometers prikkeldraad opgeruimd. Allemaal … Lees meer