Meer berichten over "WMO":

Cliënten tevredener over WMO

di 03-07

In 2017 wisten in Tynaarlo méér cliënten van de WMO waar ze met een hulpvraag terecht moesten, dan in 2016. Ook konden méér mensen dan voorheen door de ondersteuning die ze kregen, de dingen doen die ze wilden. En 91 procent was tevreden over de ondersteuning die ze kregen tegen 65 procent het jaar ervóór. De antwoorden op een groot aantal andere vragen over de WMO liggen ongeveer rond het provinciaal gemiddelde. Dat alles blijkt uit een enquête waaraan 307 … Lees meer

Connexxion nieuwe vervoerder Wmo

di 13-03

Vanaf 9 april is in onze gemeente Connexxion de vervoerder voor de WMO en niet meer VMNN. Alle inwoners met een Wmo-pas krijgen daarom deze maand een nieuwe pas toegestuurd. Op de enveloppe ervan staat het logo van Publiek Vervoer. De oude Wmo-pas is vanaf 9 april niet meer geldig. Wie met Pasen nog geen Wmo-pas heeft ontvangen, kan het beste contact opnemen met de gemeente via 0592 – 266 737 of sociaalteam@tynaarlo.nl. Publiek Vervoer is een nieuwe samenwerking van … Lees meer

Gemeente compenseert hogere eigen bijdrage Wmo 2017

di 28-03

Inwoners die zorg krijgen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) betalen daar een eigen bijdrage voor. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Vanwege nieuwe contracten tussen gemeente en zorgleveranciers wordt de eigen bijdrage in 2017 op een andere manier berekend en dat kan ongunstig uitpakken. De gemeente heeft besloten inwoners die een hogere eigen bijdrage moeten betalen, te compenseren als zij dezelfde zorg als vorig jaar krijgen en geen wijzigingen hebben … Lees meer

Onderzoek naar ervaringen met de Wmo

di 26-04

De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de ondersteuning die ze ontvangen vanuit de Wmo, zodat de dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op hun wensen en behoeften. Daarom start er binnenkort een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de Wmo. Waarover gaat het onderzoek? Wmo-cliënten wordt gevraagd naar hun ervaringen met de Wmo. Hoe is met uw hulpvraag omgegaan? Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening die u krijgt? Welk effect heeft de ondersteuning … Lees meer

Herindicaties AWBZ/Wmo/Jeugdhulp

di 27-10

Bent u al benaderd? Ons team Wmo & Jeugdhulp is op dit moment bezig om de situaties van inwoners die in 2014 nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen, opnieuw vast te stellen. De gemeente is sinds dit jaar verantwoordelijk voor deze inwoners vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet . Alle mensen die het aangaat, hebben onlangs een brief ontvangen van het team Wmo & Jeugd over de herindicatie. Heeft u het idee dat we … Lees meer