Meer berichten over "Woningbouw":

B&W actualiseren nota maatschappelijk vastgoed

di 30-06

“Van onderwijs tot inwoner, iedereen een goed dak boven zijn hoofd” De nota is een geactualiseerde versie van die uit 2017. “Als gemeente hebben we het beleid dat we alle locaties die we in eigendom hebben, afstoten zodra ze geen maatschappelijk doel meer dienen”, legt wethouder Hans de Graaf (accommodatiebeleid) uit. “In de nota van 2017 gaven we per vrijkomende locatie aan welke ontwikkeling we voor ogen hadden. Maar de omstandigheden zijn intussen veranderd, waardoor we voor sommige locaties een … Lees meer

Lagere snelheid: ruimte voor woningbouw

ma 23-03

Verlaging snelheid op rijkswegen geeft meer ruimte aan Drentse woningbouw.De Provincie neemt vergunningaanvragen via landelijk stikstofsysteem in behandeling vanaf 7 april 2020. De snelheidsverlaging naar 100 km p/u die sinds 16 maart geldt op rijkssnelwegen, creëert meer ruimte voor de bouw van woningen in Drenthe. Langzamer rijden is een van de oplossingen om de stikstofuitstoot op Natura2000-gebieden naar beneden te brengen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De provincie Drenthe start de behandeling van aanvragen voor natuurvergunningen zo snel … Lees meer

Start realisatie woningplan Nijstad

vr 17-01

Deze week is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein van de voormalige Ontmoetingskerk aan de Oude Asserstaat in Vries. Met groot materiaal wordt momenteel de nieuwe weg op dit terrein, De Nijstad, gereed gemaakt en zullen hier zes twee onder één kap woningen en vier vrijstaande woningen worden gerealiseerd. Hiermee zal dit “gat” in het centrum van Vries eindelijk worden gevuld en is een begin gemaakt met de noodzakelijk woningbouw in Vries. Meer informatie is beschikbaar … Lees meer

Informatieavond ontwikkeling woningbouw Vries Zuid

di 04-12

Op donderdag 13 december organiseert de gemeente een informatieavond over de plannen voor woningbouw in Vries Zuid. De avond begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Vries en is vrij toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft. Tijdens de informatieavond worden belangstellenden geïnformeerd over de ontwikkeling van Vries Zuid. Bezoekers worden meegenomen in welke stappen gezet moeten worden bij dit soort gebiedsontwikkelingen. En hoe de planning voor Vries Zuid er in grote lijnen uitziet. Ook wordt vooruit … Lees meer

Sociale huur voor iedereen die haar nodig heeft

ma 20-08

Sociale huur voor iedereen die haar nodig heeft Er kamen de afgelopen weken bij de gemeente meerdere vragen binnen over de sociale woningbouw in onze gemeente. Daarom in dit gemeentebericht de feiten en een reeks antwoorden op een rij. Doel van alle bij de sociale huisvesting betrokken instellingen en organisaties: woningzoekenden moeten binnen een redelijke termijn een sociale huurwoningen kunnen vinden die bij hun gezinssituatie past. En hun woonlasten moeten bij het inkomen van het huishouden passen. Vijf vaker gestelde … Lees meer