Meer berichten over "Zorg":

Praat mee over nieuwe visie op zorg en ondersteuning

di 19-11

De gemeente Tynaarlo nodigt inwoners uit voor een inspraak- en werkbijeenkomst over de manier waarop zij de komende vier jaar gaat werken aan de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt. Hoe de gemeente dit wil doen staat in de concept kadernota Sociaal Domein ‘De kunst van het samen leven’. Hierin is de input van inwoners en maatschappelijke organisaties meegenomen. Ook in het vervolgtraject wil de gemeente de input van inwoners meenemen. De gemeente Tynaarlo wil een gemeente zijn waar … Lees meer

Provincie zet zich in voor bereikbare zorg

di 17-04

€ 50.000 euro voor Common Care. Het tekort aan ziekenhuispersoneel laat zien dat de beschikbaarheid van goede zorg in de buurt kwetsbaar kan zijn. Samen met veel partners denkt de provincie Drenthe na over de toekomst van zorgvoorzieningen in Drenthe, en daarmee in het Noorden. Om ook grensoverschrijdend kansen aan te grijpen, stellen Gedeputeerde Staten € 50.000,= cofinanciering beschikbaar voor het driejarige INTERREG-project Common Care, dat binnenkort van start gaat. Het project Common Care richt zich op het ontwikkelen van … Lees meer

Sociaal raadsvrouw helpt bij vragen over zorg

di 07-11

Zorgen over uw zorg? De sociaal raadsvrouw van Tynaarlo helpt! Maakt u zich zorgen over de zorg en ondersteuning die de gemeente Tynaarlo voor u regelt? Vindt u de regelingen ingewikkeld en weet u niet waar u uw vragen kunt stellen? Bent u tevreden over dat wat de gemeente voor u doet, maar heeft u een tip voor verbetering? Dan kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw van Tynaarlo, Jet Grolleman. Bereikbaarheid Telefoon: 06-11289290 (op werkdagen) E-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com Spreekuur Op … Lees meer

200 Nederlandse zorgstudenten op stage in Duitsland

di 13-06

Resultaten na eerste jaar project Sorgen Für, Sorgen Dass In het eerste jaar van het project Sorgen Für, Sorgen Dass hebben al 206 Nederlandse studenten stage gelopen bij zorginstellingen in Duitsland. De teller staat in september naar verwachting op 281. Er hebben tot nu toe 27 Duitse studenten stage gelopen in Nederland, daar komen de komende maanden 68 bij. Dat blijkt uit de presentatie van de tussentijdse resultaten in Oldenburg waar betrokken bestuurders bijeen waren. Gedeputeerde Cees Bijl is blij … Lees meer

Gemeente compenseert hogere eigen bijdrage Wmo 2017

di 28-03

Inwoners die zorg krijgen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) betalen daar een eigen bijdrage voor. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Vanwege nieuwe contracten tussen gemeente en zorgleveranciers wordt de eigen bijdrage in 2017 op een andere manier berekend en dat kan ongunstig uitpakken. De gemeente heeft besloten inwoners die een hogere eigen bijdrage moeten betalen, te compenseren als zij dezelfde zorg als vorig jaar krijgen en geen wijzigingen hebben … Lees meer