Vreugdevuren en carbidschieten

Geplaatst op: dinsdag 13 november 2018

Ontheffing voor vreugdevuren en carbidschieten
Wie rond de jaarwisseling wil carbidschieten of een vreugdevuur wil stoken moet een ontheffing aanvragen. Aanvragen moeten zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór maandag 3 december 2018, zijn ingediend bij de gemeente. Dit kost niets. Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De formulieren staan op www.tynaarlo.nl (Vergunningen > Carbidschieten en Vreugdevuren). De formulieren moeten duidelijk en volledig worden ingevuld. Stuur even een plattegrond mee en vergeet niet het formulier te ondertekenen.
Mail het ingevulde formulier naar info@tynaarlo.nl of stuur het op naar de gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA Vries.

Politie, brandweer en de gemeente zien toe op de naleving van de regelgeving. Vreugdevuren, waarvoor geen ontheffing is verleend worden opgeruimd. De kosten daarvan en de eventueel aangebrachte schade, brengt de gemeente bij de overtreders in rekening. Ook wordt een proces-verbaal opgemaakt.

PMD-containers
Binnenkort ontvangt u een PMD-container van 240 liter (grijze container met oranje deksel) voor verpakkingsafval (plastic, blik en drankenkartons). De datum wanneer de PMD-container wordt bezorgd staat in de brief die u onlangs hebt ontvangen of deze week ontvangt. U hoeft niet thuis te zijn bij het afleveren van de container door medewerkers van SSI Schafer. De PMD-container wordt zo dicht mogelijk bij de voordeur afgeleverd.

Let op: de nieuwe PMD-container kunt u aanbieden vanaf januari 2019. Tot en met 31 december moet u de plastic PMD-zakken gebruiken.

Vragen of meer informatie?
Kijk dan op www.tynaarlopmd.nl of bel met het gratis telefoonnummer 0800 – 0201044 (werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur)

Afvalinzameling 2019
In de raadsvergadering van 30 oktober zijn de tarieven behorende bij het nieuwe afvalbeleid aangenomen. Hierdoor zijn er met ingang van 1 januari 2019 belangrijke wijzigingen in de afvalinzameling. U ontvangt uiterlijk 15 december een brief met daarin de belangrijkste wijzigingen op een rij.


Meer berichten over: