Meer berichten over "Vries-Zuid":

Ontwikkeling Vries Zuid kan van start

di 16-04

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft dinsdag 9 april unaniem ingestemd met de startnotitie voor Vries Zuid. Dat betekent dat de ontwikkeling van de wijk van start kan gaan. In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om 40 – 75 woningen die op basis van de marktvraag gebouwd zullen worden. De gemeente wil omwonenden en toekomstige bewoners gelegenheid bieden om mee te doen in de planontwikkeling. Door vroeg in het proces met alle betrokkenen in gesprek te gaan, … Lees meer

Vries-Zuid krijgt een BuurtAED

ma 15-04

De geldinzamelingsactie voor een BuurtAED in Vries-Zuid is succesvol verlopen. De bewoners van Boerhoorn, De Goorns, Het Rocht en Soltstede hebben € 1660 ingezameld, waarmee met een korting van € 1075 via de Hartstichting een AED kan worden aangeschaft. De initiatiefnemers van deze actie zijn erg blij met dit resultaat en bedanken iedereen die daaraan heeft bijgedragen heel HARTelijk! Het eerste onderdeel van de actie is hiermee afgesloten. De volgende stap is de levering van de BuurtAED en de buitenkast … Lees meer

Vooruitblik gemeenteraad 26 maart 2019

di 19-03

De agenda voor de volgende raadsvergadering staat inmiddels op raad.tynaarlo.nl. Er zal dan onder andere over de volgende onderwerpen worden gesproken. Startnotitie Vries ZuidVoor de ontwikkeling van een nieuwe uitbreidingswijk ten zuiden van Vries is een startnotitie geschreven. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en geld beschikbaar te stellen. Volgens de stukken komt er ruimte voor 40 tot 75 grondgebonden woningen in Vries Zuid en zal de hele wijk, op verzoek van inwoners, in één keer worden ontwikkeld. … Lees meer

Vries-Zuid krijgt een BuurtAED !

ma 11-02

Actie geslaagd! De geldinzamelingsactie voor een BuurtAED in Vries-Zuid is succesvol verlopen. De bewoners van Boerhoorn, De Goorns, Het Rocht en Soltstede hebben € 1660 ingezameld, waarmee met een korting van € 1075 via de Hartstichting een AED kan worden aangeschaft. De initiatiefnemers van deze actie zijn erg blij met dit resultaat en bedanken iedereen die daaraan heeft bijgedragen heel HARTelijk! Het eerste onderdeel van de actie is hiermee afgesloten. PlaatsbepalingDe volgende stap is de levering van de BuurtAED en … Lees meer

Grote belangstelling info-avond Vries Zuid

di 18-12

Donderdag 13 december hield de gemeente een informatieavond over de ontwikkeling van woningbouw in Vries Zuid. Zie ook het eerdere bericht op deze site. De belangstelling was groot. Op 30 oktober 2018 gaf de gemeenteraad opdracht aan B&W om een startnotitie te ontwikkeling die uitgaat van de bouw van 40 tot 75 nieuwe woningen. Hierin worden de kaders en de uitgangspunten voor de wijkontwikkeling beschreven. De startnotitie wordt naar verwachting in maart 2019 behandeld in de gemeenteraad. ProcesTekeningen werden donderdag … Lees meer