Participatieproces Vries Zuid in Café Onder de Linden

Geplaatst op: dinsdag 18 februari 2020

Helaas is eerder de foute afbeelding geplaatst bij dit artikel. Deze is nu vervangen door de juiste afbeelding. Onze excuses voor deze omissie.

Participatieproces Vries Zuid sluit af met een inloopavond in Café Onder de Linden.
Op woensdag 26 februari is er tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond over Vries Zuid in Café Onder de Linden in Vries. Deze avond wordt het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanregels voor de komende dorpsuitbreiding gepresenteerd.

Schetssessies
De plannen voor de nieuwe woonwijk zijn onder andere tot stand gekomen met behulp van een aantal schetssessies met inwoners. Op 12 december heeft LAOS Landschapsarchitecten het conceptplan gepresenteerd aan de deelnemers. Zowel tijdens als na afloop van deze avond kon men reageren op het concept. Alle input die gegeven is, heeft LAOS waar mogelijk verwerkt. Ook is verder onderzocht in hoeverre het plan technisch uitvoerbaar is, of het na oplevering beheersbaar blijft en wat het financieel betekent.

Presentatie voor deelnemers participatieproces
Dit alles heeft geresulteerd in een uitgewerkt stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanregels. Tijdens de inloopavond kunnen geïnteresseerden binnenlopen op een moment dat hen schikt. Speciaal voor deelnemers van het participatieproces wordt om 19.30 uur een plenaire toelichting gegeven op het eindresultaat. Daarin wordt onder andere ingegaan op wat er na de laatste bewonersavond nog is veranderd aan het plan. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.


Meer berichten over: