Cultuurfonds Drenthe steunt 70 projecten

Geplaatst op: dinsdag 14 juli 2020

Cultuurfonds Drenthe steunt 70 projecten voor ruim € 160.000
Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste helft van 2020, € 163.156 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 69 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen.

Coronacrisis
De coronacrisis is een overmachtssituatie die een groot aantal initiatiefnemers in de cultuur en natuur sectoren hard treft. Het bestuur van de afdeling Drenthe heeft zich bij een aantal projecten genereus opgesteld door wat extra bijdragen toe te kennen, zodat onze kunst en cultuurwereld actief blijft in deze coronatijd.

Een paar opvallende projecten:
Theatervoorstelling ‘Mijn liefde is een koorts’
Stichting Be-Wonder, Roodpaleis kan rekenen op een bijdrage van € 7.500 voor de theatervoorstelling ‘Mijn liefde is een koorts’ waarvan de première in mei 2021 is. Dit intergenerationele, multiculturele en multidisciplinaire project heeft tot doel mensen in de samenleving dichter bij elkaar te brengen via kunst en cultuur met oral history (het delen van verhalen via interviews vastgelegd op videocamera) als basis. De belangrijkste groep die we benaderen is de oudste generatie die afhankelijk is van de ander en kwetsbaar is. Zij krijgen een ereplaats tijdens dit community-art project. Zij worden in intieme interviews bevraagd over de thema’s liefde, eenzaamheid en vrijheid. In het Coronatijdperk is er nog meer eenzaamheid voor de kwetsbare oudere. We moeten zorgen via digitale of via persoonlijk contact met de oudste generatie in contact te blijven! Eenzaamheid beslechten via persoonlijke interviews en theater!

Publicatie Wandelen op de Braak, twee eeuwen cultuur- en natuurbeleving
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland kan rekenen op een bijdrage van € 3.000 voor de publicatie Wandelen op de Braak, twee eeuwen cultuur- en natuurbeleving die op 1 oktober 2020 verschijnt.
In 2020 is het 100 jaar geleden dat het landgoed De Braak eigendom werd van Natuurmonumenten. Dit vormt de aanleiding voor een publieksboek over het nog altijd zeer geliefde landgoed, gelegen onder de rook van de stad Groningen. De Braak kent een veelzijdige geschiedenis, die meer omvat dan slechts de historische ontwikkeling van het landgoed. Het gaat ook over het cultuurhistorische landschap, waarin het landgoed gesticht werd. Daar komt de vaak onder belichtte periode van de twintigste eeuw bij. Een tijd waarin het voor particuliere landgoedeigenaren in toenemende mate moeilijk werd hun bezit te beheren en vele landgoederen te koop werden aangeboden, waarna de bezittingen versplinterden en vaak volledig verdwenen. Landgoed De Braak vormt hierop een uitzondering en werd in 1920 aangekocht door de nog jonge Vereniging Natuurmonumenten. Deze ontwikkeling is bepalend geweest voor het voortbestaan van het landgoed en heeft een stempel gedrukt op de invulling van het beheer van De Braak.

Op 25 september en 11 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum online (https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-drenthe) worden ingediend.


Meer berichten over: