Weg tussen Donderen en Norg afgesloten

di 15-06

Van 21 juni tot 9 juli werkt de provincie Drenthe aan de N858 tussen Norg en Donderen (kilometerpaal 7.300 – 9.930). De weg wordt tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Ook worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Het werk bestaat uit het vervangen van de bovenste laag van het asfalt (deklaag).Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad en de fietsoversteken. Informatie over het openbaar vervoer is te lezen op de … Lees meer

Uit de Raad

di 15-06

Terugblik raadsvergadering 8 juniDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer: Verkeersonderzoek Zuidlaren, variantenstudie RondwegHet college van B&W stelde voor om de mogelijkheden van in Zuidlaren een rondweg vanaf De Voorkampen om het PBH-terrein heen verder te laten onderzoeken. De raad besloot echter op basis van het onderzoeksrapport de varianten van de rondweg niet nader te onderzoeken, maar wel de aansluiting van het PBH-terrein richting de … Lees meer

Prijsuitreiking Kindermenu 2.0

di 15-06

Kindermenu 2.0* is dit jaar in de gemeente Tynaarlo gewonnen door Hugo van Asperen uit groep 3 van het Christelijk Dalton kindcentrum Jonglaren. Met zijn gezonde pompoenpannenkoek verraste hij de jury het meest.De leden van de jury, wethouder Oetra Gopal, Lineke Blaauw en Lizzy Bisschops van Grand Café Zuidlaren, stagiaires Sport Tynaarlo Fenke Roorda en Marjan Schutter, Nynke Niessink, adviseur Gezonde Leefstijl gemeente Tynaarlo en Dorien van de Kant, JOGG regisseur Tynaarlo, kwamen tot een gezamenlijke top 3, waarna het … Lees meer

Heeft u nog loden leidingen in uw woning?

di 15-06

De Rijksoverheid vraagt opnieuw aandacht voor loden leidingen in huis. Dit doet zij omdat een loden waterleiding langzaam looddeeltjes loslaat die in het drinkwater terechtkomen. Vooral voor jonge kinderen kan dit ongezond en gevaarlijk zijn. Daarom aan u de vraag: heeft u nog loden leidingen in uw woning? En zo ja, wat kunt u daar dan aan doen? Loden leidingen komen voor in huizen van vóór 1960. Sinds dat jaar is het verboden huizen te bouwen met loden leidingen erin. … Lees meer

Tynaarlo houdt in 2020 bijna €3 miljoen over

ma 14-06

De gemeente Tynaarlo heeft in 2020 iets minder dan drie miljoen euro over gehouden. Dat is vooral te danken aan de verkoop van grond voor de vestiging van bedrijven en woningbouw. De uitgaven voor de jeugdzorg bedroegen vorig jaar 2,3 miljoen euro méér dan de gemeente ervoor kreeg van het rijk. Dit baart B&W zorgen. Burgemeester en wethouders zijn tevreden over het totale financiële resultaat, maar toch ook daarover bezorgd. Wethouder van financiën Henny van den Born noemt die drie … Lees meer

Drenthe benoemd tot experimenteergebied bij aanpak LNV voor duurzame landbouw

di 08-06

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Drenthe aangewezen als experimenteergebied voor het verduurzamen van de landbouwsector. Het komende jaar werkt LNV aan het maken van een ‘basisset’ van concrete duurzaamheidsdoelen voor de gehele landbouwsector. LNV heeft voor Drenthe gekozen omdat hier in de melkveesector al ervaring is opgedaan met het belonen van agrarische ondernemers op concrete doelen. Het gaat hierbij om verbeteringen in de bedrijfsvoering op het gebied van klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Boeren en … Lees meer

Corona speelt Leergeld parten

di 08-06

Stichting Leergeld Noord Drenthe zet zich in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo in voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Het gaat hierbij bij voorbeeld om de aanschaf van schoolspullen, het lidmaatschap van een sportclub of muziekvereniging, zwemlessen, een fiets om mee naar school te gaan of een laptop om huiswerk op te maken.De hulpverlening door Leergeld Noord Drenthe is in 2015 begonnen en daarna elk jaar toegenomen. Ook begin 2020 kwamen veel steunaanvragen binnen en … Lees meer

Feestelijke start project ‘Doortrappen’

di 08-06

Wethouder Hanneke Wiersema gaf donderdag 3 juni het startsein voor het project ‘Doortrappen’ bij het gemeentehuis in Vries. Op Wereld Fietsdag fietsten ruim 20 mensen mee in de start van dit project rondom verkeers- en fietsveiligheid in de provincie Drenthe.Al jaren stijgt het aantal fietsongevallen onder ouderen. Veel ouderen zijn zich niet bewust van de gevaren van het fietsen. Ze onderschatten het feit dat ze minder vitaal worden en gevaren niet zo goed meer zien. Ook is er een groep … Lees meer

Doe mee aan een EnergyParty!

di 08-06

Wilt u meer weten over energie besparen? En hoe dat in uw specifieke geval kan? Doe dan mee met een online EnergyParty. De gemeente Tynaarlo en Stichting Buurkracht organiseren samen een aantal gratis EnergyParty’s voor inwoners van de gemeente. Het is een slimme, snelle en gezellige manier om de energierekening te verlagen. Er staan nu twee party’s gepland:Donderdag 10 juni van 20.00 uur tot 22.00 uurWoensdag 16 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur Op www.buurkracht.nl/tynaarlo vindt u meer informatie … Lees meer

Weekendafsluiting N34 tussen Frieslandroute en De Punt

vr 04-06

De N34 is komend weekend in beide richtingen dicht tussen de Frieslandroute (N381) en De Punt (A28). Dit is nodig om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en de bermen te maaien. De afsluiting gaat in op vrijdagavond 4 juni om 20.30 uur en duurt tot zaterdagavond 5 juni 24.00 uur (middernacht). OmleidingsrouteDoorgaand verkeer uit de richting Emmen en Coevorden richting het noorden kan omrijden via de N381 (richting Drachten) en de A28 (richting Assen/Groningen). Verkeer komend uit de richting Assen/Groningen voor … Lees meer

Telefonisch spreekuur wethouders

di 01-06

Wethouder Pepijn Vemer is gebiedswethouder voor Vries en wethouder Hanneke Wiersema is gebiedswethouder voor Zuidlaren.De gebiedswethouder voor Zuidlaren houdt donderdag 10 juni tussen 15.00 uur en 16.30 uur spreekuur voor inwoners. De gebiedswethouder voor Vries houdt vrijdag 11 juni tussen 14.00 en 16.00 uur spreekuur voor inwoners.Vanwege het coronavirus is het spreekuur momenteel telefonisch. Woont u in Vries of Zuidlaren en heeft u een vraag of verzoek voor uw gebiedswethouder? Dan kunt u op donderdag 10 juni (Zuidlaren) of vrijdag … Lees meer

Provincie geeft bijdrage voor medisch onderzoek

di 01-06

Bijdrage voor wetenschappelijk studie naar diabetes type 2 en overgewicht Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van € 100.000,– beschikbaar aan de stichting Diabetes and Vasculair Research Foundation (DVRF) voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar diabetes type 2 en overgewicht. Het Bellicon Metformine Interventie (BMI) onderzoek is een wetenschappelijke studie en levert onder andere een belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling van innovatieve technologieën en datasystemen in de aanpak van type 2 diabetes. Het onderzoek start in september 2021. Ruim 1 … Lees meer

Uit de Raad van Tynaarlo

di 01-06

Terugblik raadsvergadering 25 meiDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer: Verkeersonderzoek Zuidlaren, variantenstudie RondwegDe gemeenteraad besprak het voorstel van het college om de mogelijkheden van een rondweg vanaf De Voorkampen om het PBH-terrein in Zuidlaren verder te laten onderzoeken. Vier insprekers gaven in de raadsvergadering hun visie op het voorstel. Bij zowel de insprekers als de raad was weinig enthousiasme voor een rondweg. Er werd … Lees meer

Moeite met rondkomen als gevolg van de Coronacrisis?

di 01-06

De Gemeente kan helpen met vaste lasten.Speciaal voor inwoners die door de Coronacrisis hun vaste lasten niet meer kunnen betalen is er een financiële regeling bij de Gemeente. Deze regeling heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, ook wel TONK genoemd. De gemeente Tynaarlo heeft besloten de voorwaarden te verruimen. Heb je onlangs TONK aangevraagd en is deze afgewezen? Deze aanvraag wordt automatisch opnieuw in behandeling genomen. Je hoeft hiervoor niks te doen. Nog geen aanvraag gedaan? Maar wel minder inkomen door … Lees meer