Inloopbijeenkomst in Onder de Linden

di 18-02

De eerste twee bijeenkomsten in het kader van Typisch Tynaarlo vonden plaats in Eelde en Zuidlaren. Op 29 februari vindt de derde inloopbijeenkomst plaats. Dit keer in café restaurant en zalencentrum ‘Onder de Linden’ in Vries. De gemeente nodigt u uit om tussen 13.00 en 17.00 uur binnen te lopen op een moment dat het u schikt om mee te praten over de toekomst van uw woon- en leefomgeving. Dit keer dus specifiek over de woon- en leefomgeving in en … Lees meer

Woz-beschikking en gemeentelijke belastingen 2020

di 18-02

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2020 weer op de mat. Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2020?De gemeente stelt jaarlijks de waarde vast aan de hand van onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Verder kijkt zij naar het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de woning. De WOZ-waarde die u in 2020 ontvangt gaat over de woningwaarde van begin 2019, maar wijzigingen aan het object in 2019 zijn meegenomen … Lees meer

Leefbaarheidsfonds Tynaarlo

di 18-02

Wie plannen heeft om iets te organiseren in de buurt kan mogelijk een beroep doen op het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Tynaarlo. Het fonds is bedoeld om initiatieven te ondersteunen waarbij inwoners samen aan de slag gaan om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren. Lokale (niet-commerciële) verenigingen, stichtingen en inwoners kunnen er een beroep op doen. De gemeente draagt maximaal € 5.000 bij aan de kosten van een project. Vorig jaar is er vanuit het leefbaarheidsfonds een bijdrage geleverd … Lees meer

Participatieproces Vries Zuid in Café Onder de Linden

di 18-02

Helaas is eerder de foute afbeelding geplaatst bij dit artikel. Deze is nu vervangen door de juiste afbeelding. Onze excuses voor deze omissie. Participatieproces Vries Zuid sluit af met een inloopavond in Café Onder de Linden.Op woensdag 26 februari is er tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond over Vries Zuid in Café Onder de Linden in Vries. Deze avond wordt het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanregels voor de komende dorpsuitbreiding gepresenteerd. Schetssessies De plannen voor de nieuwe … Lees meer

Geen gemeentegids 2020 gekregen?

di 18-02

Eind 2019 is de nieuwe gemeentegids 2020 huis aan huis verspreid. De gids wordt niet bezorgd op adressen met een nee/nee-sticker. Geen gids ontvangen? Heeft u geen gids ontvangen? Dan kunt u een gids opvragen bij de uitgever Akse Media. Dit kan via info@aksemedia.nl o.v.v. gemeentegids Tynaarlo. U kunt ook een gids ophalen bij de balie in het gemeentehuis in Vries.

Maatregelenpakket ter voorkoming wolvenschade

do 13-02

Maatregelenpakket ter voorkoming wolvenschade aangeboden aan GS Op 11 februari heeft er voor de vierde keer een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarin de provincie Drenthe met verschillende vertegenwoordigers van de schapenhouderij, landbouw en natuurorganisaties heeft gesproken over de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. De betrokken partijen hebben op verzoek van de provincie afgelopen maanden onder voorzitterschap van Albert Kerssies gewerkt aan een advies over de maatregelen die nodig zijn om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Advies De … Lees meer

Provincie: Voorontwerp Cultuurnota 2021-2024

wo 12-02

‘Cultuur om te delen’Voorontwerp Cultuurnota 2021-2024Voortzetting van het huidige beleid, met accenten op provinciebrede toegankelijkheid en intensivering van samenwerking met partners. Dat is waar het college van Gedeputeerde Staten de komende jaren op het gebied van cultuur op in wil zetten. De plannen zijn verwoord in het voorontwerp Cultuurnota 2021-2024 ‘Cultuur om te delen’. Drenthe is rijk bedeeld met culturele, cultuurhistorische en landschappelijke schatten. De nieuwe cultuurnota is erop gericht om inwoners, bezoekers en cultuurmakers daarvan zo veel mogelijk te … Lees meer

Ook voor tweede inloopmiddag Typisch Tynaarlo veel interesse

di 11-02

Na de eerste bijeenkomst in Eelde-Paterswolde, waar zo’n 125 inwoners op afkwamen, vond op zaterdag 8 februari de tweede van de drie inloopbijeenkomsten van Typisch Tynaarlo plaats. Gedurende de middag konden de ruim 100 bezoekers in het Brinkhotel in Zuidlaren meepraten over onderwerpen die een rol spelen in hun woon- en leefomgeving. Dit leverde een hoop interessante gesprekken op, waarvan de belangrijkste bevindingen door de gemeente zijn verzameld en die na afweging, waar dat kan, in de toekomstige omgevingsvisie van … Lees meer

Cursus Politiek Actief: meld u aan!

di 11-02

Wilt u een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek of heeft u politieke ambities? Geef u dan op voor de gratis cursus Politiek Actief. De cursus wordt georganiseerd door de gemeenteraad van Tynaarlo en bestaat uit vier bijeenkomsten in het gemeentehuis in Vries. Met deze cursus wil de gemeenteraad de lokale democratie versterken en mensen laten ervaren hoe lokale politiek in de praktijk werkt. Data en programma Maandag 2 maart: Introductie en kennismaking o Staatsinrichting o Gemeentelijke … Lees meer

Zorgcafé in MFA De Ludinge over Parkinson

di 04-02

Maandag 17 februari is er van 14.00 tot 15.30 uur een Zorgcafé in MFA De Ludinge in Zuidlaren. Het thema is de ziekte van Parkinson. Nelleke van de Wetering, Parkinsonverpleegkundige bij Icare, vertelt over deze complexe ziekte, waar zo’n 50.000 mensen in Nederland mee leven. Iedereen met eigen symptomen en uitdagingen. Zij vertelt wat de diagnose Parkinson zowel voor een patiënt, als voor de omgeving kan betekenen. Ook licht ze toe wat de ziekte niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal … Lees meer

Inspiratiesessie social media voor ondernemers

di 04-02

Opvallen in het geweld van Facebook, LinkedIn en Instagram De gemeente Tynaarlo organiseert op donderdag 20 februari, samen met Ik Ben Drents Ondernemer en reclamebureau 1609bold een inspiratiesessie over social media voor ondernemers. Iedereen herkent het wel. Onze telefoon ligt continu in onze hand en we zijn vele uren per dag online. Ondernemers begrijpen dan ook allang dat hun bedrijf niet meer zonder online activiteiten kan. En social media speelt daarbij een grote rol. Maar hoe zorg je ervoor dat … Lees meer

Wat vinden inwoners Typisch Tynaarlo?

di 28-01

Wat karakteriseert de gemeente Tynaarlo en hoe zou ze er in de toekomst uit moeten zien? Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid, ondernemen, bereikbaarheid, natuur, landbouw en voorzieningen in de kernen. Dat zijn vragen en thema’s die centraal staan bij het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente legt ze de komende tijd voor aan haar inwoners tijdens een aantal inloopbijeenkomsten. Inloopbijeenkomsten in Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Vries De inloopbijeenkomsten zijn gepland op drie zaterdagmiddagen in februari, allen van 13.00 tot … Lees meer

Militaire oefening

di 28-01

Van 3 t/m 14 februari vindt een militaire oefening plaats in het gebied tussen Amersfoort en het Lauwersmeer (Groningen). Defensie houdt in deze periode een oefening waarbij groepen verkenners worden getraind. In onder andere de omgeving van Veenhuizen, Vliegveld Eelde en in de Eemshaven worden verkenningen uitgevoerd en waarnemingsposten ingericht. De verkenners rijden in het verkenningsvoertuig de ‘Fennek’ en opereren in ploegen van twee voertuigen met elk drie personen aan boord. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘oefenvijand’. Deze oefenvijand … Lees meer

Cursus Politiek Actief: iets voor u?

di 28-01

Wilt u een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek of heeft u politieke ambities? Geef u dan op voor de gratis cursus Politiek Actief in maart. De cursus wordt georganiseerd door de gemeenteraad van Tynaarlo en bestaat uit vier bijeenkomsten in het gemeentehuis in Vries. Met deze cursus wil de gemeenteraad de lokale democratie versterken en mensen laten ervaren hoe lokale politiek in de praktijk werkt. Programma en dataTijdens de eerste drie bijeenkomsten is er aandacht voor … Lees meer