Hoofdweg Eelde 30 kilometerweg

do 15-04

Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor om bij de herinrichting een 30- kilometerweg van de Hoofdweg te maken. Dit naar aanleiding van de adviezen van diverse organisaties, de peiling onder gebruikers en de recente landelijke verkeerskundige ontwikkelingen. Hiermee wijkt het college af van de eerder gekozen lijn voor een 50- kilometerweg. Nieuw type weginrichtingHet college kiest daarbij niet voor de ‘klassieke’ 30-kilometerweginrichting, maar gaat voor een weg met brede fietsstroken en een middenstrook in klinkers met gelijkwaardige kruispunten … Lees meer

Digitale informatiebijeenkomst over pleegzorg

wo 14-04

Overweeg je om pleegouder te worden? Wil je hier graag meer over weten? Of ken je iemand die dat wel zou willen? Op woensdag 21 april organiseert Pleegzorgdrenthe (Leger des Heils, William Schrikker Gezinsvormen en Yorneo) een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in pleegzorg. Schuif ’s avonds achter je computer en kom meer te weten over het pleegouderschap, welke vormen van pleegzorg er allemaal zijn en of pleegzorg iets voor je is. Aanmelden kan op www.pleegzorgdrenthe.nl.

Nieuwe verlichting voor de Bonifatiuskerk

wo 14-04

Nieuwe verlichting voor de Bonifatiuskerk in VriesWethouder Pepijn Vemer van de gemeente Tynaarlo stelt donderdag 15 april om 21.00 uur de nieuwe toren- en schipverlichting van de Bonifatiuskerk op de Brink in Vries in werking. De verlichting is mogelijk gemaakt met financiële middelen uit het gemeentelijk budget ‘Bruisende kernen’. Dit budget is bedoeld voor investeringen die de dorpskernen van de gemeente als sociale ontmoetingsplaats en toeristisch versterken. De Stichting tot Behoud van de Dorpskerk in Vries heeft samen met de … Lees meer

Subsidieverlening Geo tour Stichting Kop van Drenthe

di 13-04

De provincie Drenthe stelt € 10.000,– beschikbaar ten behoeve van het project Geo-tour in de Kop van Drenthe. Deelnemers fietsen of wandelen door de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen en gaan op zoek naar ‘schatten’.

Uit de gemeenteraad

di 13-04

Vooruitblik: Informatiebijeenkomst mijnbouw 20 april, 19:30 uur.De gemeenteraad wordt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bijgepraat over de stand van zaken rondom schadebehandeling. Er zal uitleg worden gegeven over de verschillende schaderegelingen en inzicht in de cijfers in Tynaarlo.Kijk live meeDe raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.

Werkzaamheden Verlengde Stationsweg Zuidlaren

di 13-04

Werkzaamheden waterleiding Verlengde Stationsweg Zuidlaren.Maandag is de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) van start gegaan met werkzaamheden aan de waterleiding aan de zuidzijde van de Verlengde Stationsweg in Zuidlaren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Alsema en nemen zo’n vijf weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden worden fietsers omgeleid naar het fietspad aan de noordzijde van de weg. Ook worden er een aantal keren verkeersregelaars ingezet om het autoverkeer niet onnodig te vertragen en om te voorkomen dat er files ontstaan op … Lees meer

Hoe verliep de bevrijding op 13 april ’45?

di 13-04

Hoe werden de verschillende dorpen in de gemeente Tynaarlo 76 jaar geleden bevrijd? De komende weken wordt steeds één dorp uitgelicht. In deze editie: het dorp Tynaarlo. Het dorp Tynaarlo wordt op vrijdag 13 april 1945 door Canadese militairen bevrijd. De 12e april ’s avonds zijn de Duitsers al uit Assen verjaagd en Windsor carriers van een verkenningseenheid van de 2e Canadese infanteriedivisie trekken ’s ochtends in noordelijke richting over de rijksweg richting Groningen. Bij Heidenheim gaan ze over de … Lees meer

Fietstunnel bij Vriezerbrug mogelijk in 2022

do 08-04

Doorfietsroute: B&W Tynaarlo gaan voor tunnel bij Vriezerbrug De doorfietsroute ‘Groene As’ gaat wat het college van B&W betreft langs het Noord- Willemskanaal lopen, met een tunnel ter hoogte van de Vriezerbrug. De provincie Drenthe en het rijk zijn bereid de tunnel te financieren, zodat fietsers de N386 niet over hoeven te steken. Kortste en veiligste routeHoofdreden voor B&W om voor deze route te kiezen, is dat het de kortste en veiligste route is. Waar fietsers, zonder te hoeven stoppen, … Lees meer

Hans de Graaf stopt als wethouder van Tynaarlo

do 08-04

Hans de Graaf stopt als wethouder van Tynaarlo en kiest voor een andere baan Wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) stopt als wethouder in de gemeente Tynaarlo.Per 15 mei treedt hij bij de gemeente Emmen in dienst als senior financieel adviseur. Raadslid Henny van den Born volgt hem op als wethouder. De Graaf vertelt dat hij het erg naar zijn zin had bij de gemeente Tynaarlo en dat hij met plezier langer was gebleven. “Maar toen kwam deze kans voorbij. Die … Lees meer

Fietspad Hunebedstraat Tynaarlo klaar!

wo 07-04

Het fietspad langs de Hunebedstraat in Tynaarlo is klaar. Fietsers en wandelaars maken sinds eind vorig jaar al gebruik van dit nieuwe betonfietspad maar nu onlangs de beukenhagen zijn geplant is het werk helemaal afgerond.Wethouder Hanneke Wiersma is blij met dit nieuwe fietspad. “Er ligt nu een comfortabele, veilige en duurzame fietsverbinding tussen Tynaarlo en Zeegse.” Ook is zij tevreden over de prettige samenwerking met verschillende partijen. “Want er ligt niet alleen een nieuw fietspad, maar tijdens de afsluiting is … Lees meer

Bekendmakingen Gemeente

di 06-04

De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen etc.) verplicht digitaal.Via https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice via bovenstaande link.

Hang op 13 april de vlag uit!

di 06-04

13 april 1945 was de dag dat de geallieerde troepen in een lange colonne militaire voertuigen ons grondgebied vanuit Assen binnen kwamen rijden om de Duitsers te verjagen.De “bevrijders” werden met groot gejuich ontvangen en overal ging na vijf jaar Duitse bezetting de Nederlandse driekleur in top. De “bevrijders” kwamen die dag bijna tot aan de rand van Groningen. Wat nu de gemeente Tynaarlo is was weer vrij na vijf zware jaren van overheersing door de Duitsers. Door op 13 … Lees meer

Aanleg glasvezel in Zeijen van start

di 06-04

Coöperatie Glasvezel Noord begint nu ook in omgeving Zeijen met aanleg van glasvezel.Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) is begonnen met de aanleg van glasvezel in het centrum van Zeijen. Daarna volgen Donderen en het buitengebied van Vries. Naar verwachting is CGN in september klaar met de aanleg van glasvezel in de gemeente Tynaarlo en krijgen de nieuwe abonnees medio oktober de diensten van de providers aangeboden. WerkzaamhedenVoor de aanleg wordt gegraven langs de Hoofdstraat in Zeijen, en later langs de overige … Lees meer

Uit de Raad van 30 maart

di 06-04

Terugblik raadsvergadering 30 maartDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke opvang asielzoekersDe gemeenteraad besprak het verzoek van het college van B&W om maximaal 200 asielzoekers te huisvesten in de voormalige bladergroenschool aan de mw. Bähler Boermalaan in Paterswolde. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is momenteel namelijk dringend op zoek naar capaciteit. Drie inwoners van de gemeente maakten gebruik … Lees meer