Bent u rechthebbende van een graf?

wo 28-10

De gemeente Tynaarlo is op zoek naar rechthebbenden van graven op de begraafplaatsen in Vries, Eelde en Zuidlaren. Van een aantal graven is door bijvoorbeeld verhuizing of overlijden de rechthebbende niet meer bij ons bekend. Dit is wel noodzakelijk voor de administratie van de begraafplaats. Om de administratie weer compleet te maken, plaatst de gemeente bij deze graven een bordje met de tekst: “De rechthebbende van dit graf wordt verzocht contact op te nemen met de gemeente Tynaarlo”. Een lijst … Lees meer

Spreekuur Ombudsvoorziening

di 27-10

De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 9 november van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de corona-maatregelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis maar een telefonisch spreekuur. Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en met donderdag 5 november 12.00 uur, via een medewerker van het team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 662)

Nieuwbouwproject Donderen uitverkocht

di 27-10

Eind september is de laatste kavel in het nieuwbouwproject aan de Meulenkampsweg in Donderen overgedragen. Hiermee is het project uitverkocht.Na een moeizame start in 2011 werden in 2014 de eerste woningen in dit nieuwbouwproject opgeleverd. Zie de foto naast dit bericht. Dit waren starterswoningen van ontwikkelaar VDM. De 5 particuliere bouwkavels werden gefaseerd in de jaren daarna verkocht. Nu het nieuwbouwproject is uitverkocht is ook het woonrijp maken van het project begonnen. Het herstraten is klaar en de definitieve openbare … Lees meer

Week van de Pleegzorg

di 27-10

Op 28 oktober start de Week van de Pleegzorg. In Drenthe zetten pleegzorg organisaties Leger des Heils, William Schrikker Gezinsvormen en Yorneo deze week hun pleegouders in het zonnetje en vragen aandacht voor kinderen die geen warme en veilige thuissituatie hebben. Wethouder Oetra Gopal (Jeugdzorg) spreekt haar dank uit voor de pleegouders in de gemeente Tynaarlo: “De meeste kinderen in ons land hebben het ontzettend goed. Maar helaas moeten er soms kinderen uit huis geplaatst worden. Wat is het fijn … Lees meer

Bekendmakingen Gemeente en Corona regels

di 27-10

BekendmakingenDe gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmaking en kennisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen etc.) verplicht digitaal.Via https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice via bovenstaande link. Corona

Werkzaamheden Asserstraat Vries

zo 25-10

Maandag 26 oktober start Roelofs Wegenbouw uit Den Ham In opdracht van de gemeente Tynaarlo met werkzaamheden aan de Asserstraat tussen de rotonde bij De Fledders en de komgrens richting Assen.De Asserstraat krijgt nieuw asfalt, er worden nieuwe betonbanden aangebracht en er komt nieuwe belijning. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden rond 20 november afgerond. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid via de A28, bestemmingsverkeer is wel mogelijk. Wel is er hinder door de werkzaamheden.Op 18 en 19 … Lees meer

Maatregelen huidige beperkte lockdown

di 20-10

Wilt u de geldende maatregelen voor de beperkte lockdown waarin we nu verkeren nog eens rustig lezen? Klik dan op de afbeelding hieronder en dan opent de flyer / poster automatisch.

Samen Drents grondwater beschermen

di 20-10

Van grondwater naar drinkwaterGedeputeerde Staten hebben het ‘Uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming 2020-2025’ vastgesteld. Hierin staan voor de komende jaren maatregelen om het Drentse grondwater te beschermen. De provincie werkt samen met de drinkwaterbedrijven, de waterschappen, de Drentse gemeenten en de landbouwsector. Samen zorgen zij voor voldoende schoon en veilig drinkwater dat ook in de toekomst betaalbaar blijft. In Drenthe wordt al het drinkwater gemaakt uit grondwater. Drenthe is ook grondwaterleverancier voor omliggende provincies. Veel mensen zijn zich niet bewust dat ze wonen, … Lees meer

Uit de raad

di 20-10

Terugblik raadsvergadering 6 oktoberOp raad.tynaarlo.nl vindt u de besluitenlijst en kunt u de vergadering terugkijken. Op de agenda stond onder meer: Doorfietsroute variantenkeuze VriezerbrugSinds 2015 werken de provincies Groningen en Drenthe samen met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen aan de realisatie van de Doorfietsroute tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal. De variantenstudie voor het deel van de route langs het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo is nu afgerond.In de raadsvergadering van 22 september stond het bespreken van de varianten op … Lees meer

Ruimen graven begraafplaats De Eswal

di 13-10

De gemeente Tynaarlo start dinsdag 20 oktober op begraafplaats De Eswal in Vries met het ruimen van de stoffelijke resten uit graven waarvan de grafmonumenten zijn verwijderd. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd, zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Na de ruiming worden de stoffelijke resten overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Snoeiwerkzaamheden Vries

di 13-10

Onlangs is aannemer Den Held boomverzorging In opdracht van de gemeente gestart met snoeiwerkzaamheden in de wijk de Fledders te Vries. De snoeiwerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van dood hout en hinderlijke laaghangende takken. Ook worden een aantal slechte bomen gekapt. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. Hebt u vragen over de snoeiwerkzaamheden neem dan contact op met de heer Jan van Dijken (opzichter gemeentewerken). Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0592 – 266 662.

Het najaar: het vergeten tuinseizoen

di 13-10

In de tuinsector is de afgelopen 30 jaar de focus steeds meer op het voorjaar komen te liggen. We zouden bijna vergeten dat er nóg een uitstekende periode is om planten te planten: het najaar. En die periode heeft veel voordelen. Tijd om aandacht te schenken aan dit vergeten tuinseizoen. Wennen voor een goede startHet najaar is vanwege verschillende redenen de beste tijd voor werkzaamheden in de tuin. Zo is de bodem nog warm na de zomer en is de … Lees meer

B&W presenteren begroting 2021

wo 07-10

B&W presenteren begroting 2021 met sociaal gezicht; OZB-verhoging onvermijdelijk De gemeente Tynaarlo verwacht de komende twee jaren 1,8 miljoen euro minder uit te geven aan zorg en ondersteuning. Door zorg efficiënter in te kopen en te investeren in preventie en begeleiding moeten de uitgaven fors teruggedrongen worden. Wel ziet de gemeente zich genoodzaakt de onroerendzaakbelasting (OZB) met vijf procent te verhogen. Dat staat in de begroting voor 2021 die B&W hebben gepresenteerd. De gemeente Tynaarlo kampt, net als veel andere … Lees meer

Geoptimaliseerde busdienstregeling per 3 januari 2021

wo 07-10

Minder reizigers en inkomsten door Coronacrisis vragen om aanpassingen in de dienstregeling. De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor het gebruik van het busvervoer. Medio maart lag het gebruik op 10% ten opzichte van vorig jaar, op dit moment is dat toegenomen tot ongeveer 50%. Voor de zomer heeft het dagelijks bestuur OV-bureau de definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2021 kenbaar gemaakt. Hierbij is opgemerkt dat mogelijk alsnog bezuinigingen worden doorgevoerd afhankelijk van beschikbare financiële middelen en herstel in gebruik van de bus. … Lees meer