100 jaar Vereniging van Drentse Gemeenten

Geplaatst op: dinsdag 19 januari 2021


Op dinsdag 19 januari 2021 is het 100 jaar geleden dat de Vereniging van Drentse gemeenten werd opgericht. Ook na 100 jaar is de VDG een vitale en actieve vereniging.
Ook na 100 jaar is de VDG hét platform waarin de Drentse gemeenten hun beleid afstemmen, samenwerken en belangen behartigen. De vereniging is een provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).
Voorzitter Rikus Jager: “Als voorzitter ben ik ongelofelijk trots dat onze vereniging al 100 jaar zijn dienst bewijst aan de Drentse gemeenten. We kijken terug op een rijke historie van samenwerking in Drenthe maar vooral ook vooruit naar een toekomst waarin regionale en interbestuurlijke samenwerking steeds belangrijker worden”.
Bij de oprichting stonden de hoge werkloosheid en de gezamenlijke inkoop van kantoorartikelen op de agenda. Tegenwoordig wordt de vereniging onder andere benut om te werken aan opgaven als goede bereikbare zorg, klimaat en energie, de financiële positie van gemeenten en het voorkomen en oplossen van schulden. Het afgelopen jaar
heeft de vereniging bijgedragen aan het bestrijden van de coronacrisis en de gevolgen daarvan.
“De samenwerkingsbereidheid in Drenthe is hoog. Tussen de gemeenten onderling maar ook met de Provincie Drenthe en de VNG. We weten elkaar goed te vinden “, aldus Martin Nanninga, ambtelijk secretaris van de VDG. “Met deze vereniging hebben de Drentse gemeenten goud in handen waarmee ze expertise kunnen delen, hun krachten kunnen bundelen en de belangen van de gemeenten kunnen behartigen, ook in de komende 100 jaar”, vervolgt hij.
De colleges van B&W van de Drentse vereniging staan vandaag tijdens hun
collegevergaderingen stil bij het jubileum van hun vereniging. In een videoboodschap wordt de VDG gefeliciteerd door verschillende partners, waaronder minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, Jan van Zanen voorzitter van de VNG en gedeputeerde Henk Jumelet.
Vanwege de huidige lockdown zijn de jubileum activiteiten uitgesteld. Later dit jaar
volgen een jubileumfeest en diverse themabijeenkomsten gericht op de toekomst van het
openbaar bestuur en interbestuurlijke en regionale samenwerking.


Meer berichten over: