Uitbreiding van wandelknooppuntennetwerk Drenthe

Geplaatst op: dinsdag 17 april 2018

Het wandelknooppuntennetwerk in Drenthe wordt in 2018 verder uitgebreid. Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van € 110.000 beschikbaar aan het Recreatieschap Drenthe voor de verdere uitrol van het netwerk in de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden en het laatste gedeelte in de gemeente De Wolden.
Het Drentse Landschap leent zich bij uitstek voor korte en meerdaagse wandelingen en zowel toeristen als inwoners wandelen veel in Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink: “Naast het fietsen, past ook het wandelen in onze ambitie om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te worden. Met realisatie van het wandelknooppuntennetwerk zorgen we voor een goede ontsluiting van onze wandelgebieden en sluiten we aan bij de behoefte van de wandelaar in Drenthe. We zetten daarom in op een provincie dekkend wandelknooppuntennetwerk”.

Investering
De totale investering voor dit netwerk bedraagt tussen de 2,5 en 3 miljoen. Hiervan nemen de gemeenten twee derde deel voor hun rekening en de provincie een derde deel. Ook zorgen de gemeenten voor het beheer en onderhoud.

Aanleg
De aanleg van het netwerk is in handen van het Recreatieschap in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Een deel daarvan is al aangelegd in de gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe en De Wolden.


Meer berichten over: