Vooruitblik Gemeenteraadsvergadering

Geplaatst op: dinsdag 4 juni 2019

Uit de raad, vooruitblik raadsvergadering 11 juni.
Voor de vergadering van 11 juni staat inmiddels een lange agenda op raad.tynaarlo.nl. In de laatste twee normale vergaderingen voor de zomer wil de raad nog een heel aantal besluiten nemen, hieronder een greep uit de onderwerpen. Op 25 juni staat de laatste normale vergadering gepland en vervolgens is er op 9 juli een vergadering over alleen nog een aantal financiële stukken.

Wet voorkeursrecht voor Vries Zuid
Het college vraagt de raad om op twee percelen van Woonconcept ten zuiden van Vries de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing te verklaren. Dit besluit betekent dat de grondeigenaar verplicht wordt om bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. De percelen liggen in het gebied waar de gemeente uitbreidingswijk Vries Zuid wil realiseren en het college wil met dit besluit voorkomen dat de grond in handen komt van eigenaren die daarmee deze ontwikkeling zouden willen tegen houden.

Ontwikkelplan Goede Basis
Het presidium, oftewel de agendacommissie van de raad, vraagt de raad in te stemmen met het Ontwikkelplan ‘Goede Basis’. In het ontwikkelplan is omschreven wat voor raad de raad van Tynaarlo wil zijn en hoe de raad bijvoorbeeld de inwoners van de gemeente wil betrekken bij de politiek. Na de aanstelling van de nieuwe griffier op 9 juli 2018 is op verschillende momenten het afgelopen jaar nagedacht en gesproken over dit onderwerp. In het ontwikkelplan zijn de uitkomsten hiervan opgeschreven, zodat er een basis is waarop verder kan worden gebouwd.

Financiële bijdrage fietssnelweg
Het college vraagt de raad om €200.000 te mogen besteden aan een deel van de fietssnelweg Groningen-Assen. Het geld is bedoeld voor het verkeersveilig en ‘fietssnelweg-proof’ maken van een aantal wegdelen. Het gaat om de Sluisweg en Kanaaldijk vanaf de Groningerweg tot aan de sluis de Punt en het gemeentelijk deel van de Vrieserweg. Precies de helft van het geld wordt via een subsidie door het rijk betaald, de andere helft wil het college betalen uit het gemeentelijk budget voor onderhoud van wegen.

Voortgezet onderwijs Tynaarlo
Op 19 juni om 20.00 uur gaat de raad in gesprek met belangengroep ‘Zuidlaren verdient goed voortgezet onderwijs’ en het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG). OOG is de koepelorganisatie waaronder het Harens Lyceum in Zuidlaren valt, enkele weken geleden werd bekend dat deze school gaat sluiten. Naar aanleiding van dit nieuws vroeg de belangengroep of zij een presentatie aan de raad mochten geven over het belang van voortgezet onderwijs in de gemeente. De raad wil daar graag ruimte aan bieden, maar heeft daarbij ook het OOG-bestuur en de betrokken wethouders uitgenodigd. Zo kan de raad de verschillende kanten van het verhaal horen. De avond wordt gehouden in het gemeentehuis in Vries en is openbaar toegankelijk.


Meer berichten over: