Uit de Raad van 30 maart

Geplaatst op: dinsdag 6 april 2021


Terugblik raadsvergadering 30 maart
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:
Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke opvang asielzoekers
De gemeenteraad besprak het verzoek van het college van B&W om maximaal 200 asielzoekers te huisvesten in de voormalige bladergroenschool aan de mw. Bähler Boermalaan in Paterswolde. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is momenteel namelijk dringend op zoek naar capaciteit. Drie inwoners van de gemeente maakten gebruik van het spreekrecht om hun verhaal met de raad te delen. De raad stelde veel vragen aan B&W. Er zijn met name zorgen of het aantal asielzoekers niet te groot is voor opvang op die plek. In de volgende raadsvergadering zal de raad een besluit nemen. Als de gemeenteraad instemt, begint de huur dit jaar in juni en eindigt die uiterlijk drie jaar later. B&W kunnen de huur na twee jaar opzeggen wanneer nieuwbouw op de locatie dat nodig maakt. Dat is van belang, want het gemeentebestuur steunt daar plannen voor de bouw van een zogeheten ‘Knarrenhof’ voor senioren.

Vooruitblik raadsvergadering 13 april, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. De raad vergadert onder andere over :
Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke opvang asielzoekers
De raad heeft in de vorige raadsvergadering hierover uitvoerig gesproken. In de raadsvergadering van 13 april zal de raad een besluit nemen over het verzoek van het college van B&W om maximaal 200 asielzoekers te huisvesten in de voormalige bladergroenschool aan de mw. Bähler Boermalaan in Paterswolde.

Structureel aanstellen Sociaal raadsvrouw
Sinds drie jaar kunnen inwoners met vragen over zorg en ondersteuning terecht bij de sociaal raadsvrouw. De sociaal raadsvrouw werkt onafhankelijk van de gemeente. Als inwoners vragen hebben op het gebied van wonen, leven en werken kan de sociaal raadsvrouw deze inwoners helpen hun weg te vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Na een proef van drie jaar wordt nu voorgesteld om de functie structureel in te stellen.

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.
Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: