Geen restafval in de groen en oranje container

Geplaatst op: dinsdag 12 mei 2020

Onze afvalinzamelaar treft de laatste maanden regelmatig in de groene en oranje container afval aan dat er niet in hoort. Zoals restafval, puin, papier, hard kunststof, piepschuim enz.

Dit ‘andere afval’ zorgt er voor dat de inhoud van de inzamelwagen wordt afgekeurd bij de verwerking in Wijster en vervolgens worden aan de gemeente extra kosten in rekening gebracht.

Om deze extra kosten te voorkomen wordt de komende tijd de inhoud van de groene en oranje containers steekproefsgewijs gecontroleerd. Wanneer er afval in de container wordt aangetroffen dat er niet in hoort, wordt deze niet geleegd en hangt er een waarschuwing aan de container. De aanbieder moet dit afval er dan uithalen en kan de container over 14 dagen weer aanbieden.

Weten wat er wel en niet in de container mag? Kijk op https://www.afvalscheidingswijzer.nl


Meer berichten over: