Gemeenteraad neemt laatste horde Vries Zuid

Geplaatst op: dinsdag 22 december 2020

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft dinsdag 15 december unaniem het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Vries Zuid vastgesteld. Daarmee is de laatste horde in de gemeentelijke besluitvormingsprocedure genomen voor de dorpsuitbreiding van maximaal 75 woningen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan is op een aantal punten nog gewijzigd. Tijdens de raadsvergadering is een amendement aangenomen die gestapelde bouw in het noordelijk deel van het plangebied niet toestaat. En naar aanleiding van de ingediende zienswijzen waren al de begrippen ‘wadi’ en ‘aan- en uitbouw’ toegevoegd aan de begrippenlijst. Om diezelfde reden is een aantal bebouwingsregels eenvoudiger geformuleerd.
Alle stukken liggen vanaf donderdag 24 december ter inzage op het gemeentehuis of de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken de plannen inzien en beroep aantekenen bij de Raad van State.

Vervolg
De volgende stap is het bouwrijp maken van het plangebied. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. In de tweede helft van 2021 wordt de eerste kaveluitgifte verwacht.


Meer berichten over: