Ideeën voor rekenkameronderzoek?

Geplaatst op: dinsdag 7 december 2021

De Rekenkamercommissie Tynaarlo verricht onderzoek naar het beleid van de gemeente Tynaarlo. Heeft de gemeente zich wel gehouden aan de geldende regels of aan de wet? Is de uitvoering wel tegen zo laag mogelijke kosten gedaan? En was het ook doeltreffend? Ook inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen de Rekenkamercommissie vragen een bepaald onderwerp te onderzoeken. Het onderwerp moet dan te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Het onderzoeksonderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen. Ook is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Maak daarom in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat. Ideeën voor het onderzoeksprogramma van 2022 kunt u aanmelden tot 1 januari 2022.


Suggesties? Neem dan contact op met de Rekenkamercommissie Tynaarlo, mevrouw S. Puite (secretaris) 0592 – 266 662 of per e-mail: s.puite@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: