Incident- en rampbestrijdingsplan GAE ter inzage

Geplaatst op: dinsdag 6 juli 2021

Veiligheidsregio Drenthe legt Incident- en rampbestrijdingsplan (IRP) Groningen Airport Eelde ter inzage
De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft het IRP Groningen Airport Eelde geactualiseerd. Het conceptplan ligt van 1 juli tot en met 12 augustus ter inzage via www.vrd.nl/irp-gae.

Incident- en rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde
In het IRP zijn scenario’s uitgewerkt die zich mogelijk op de luchthaven voor zouden kunnen doen, en welke maatregelen de hulpdiensten daar in de eerste uren in nemen. Dit plan wordt iedere vier jaar geactualiseerd door de VRD.
Er zijn geen nieuwe risico’s toegevoegd in het concept IRP dat nu ter inzage ligt. Wel zijn de wijzigingen in de organisatie en werkwijze van betrokken instanties verwerkt. Dat geldt ook voor landelijke ontwikkelingen. Verder zijn de leerpunten uit oefeningen en kleine incidenten meegenomen in de actualisatie. Hierdoor sluit het IRP beter aan bij de praktijk en de werkwijze van de hulpdiensten en crisisfunctionarissen.

Reageren
Zolang het conceptplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden er op reageren. Dat kan via een zogenoemde zienswijze. Deze kunnen tot en met 12 augustus 2021 schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de VRD. Via email: info@vrd.nl, of per post:
Bestuur Veiligheidsregio Drenthe,
t.a.v. afdeling Crisisbeheersing
Postbus 402, 9400 AK Assen
Vermeld in beide gevallen bij het onderwerp: ‘zienswijze incident- en rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde’.

Papieren versie inzien?
Het conceptplan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Tynaarlo en het kantoor van de VRD. Tijdens kantooruren kunnen belangstellenden langskomen om de stukken in te zien.

Veiligheidsregio Drenthe, Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen.
Gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries (bel voor een afspraak 0592-266662).

Inwoners met vragen kunnen telefonisch contact opnemen met de VRD via 0592-324660 of via de email: info@vrd.nl


Meer berichten over: