Inwoners Tynaarlo lopen voorop in het scheiden van afval

Geplaatst op: zaterdag 4 juli 2020

De inwoners van de gemeente Tynaarlo gooiden in 2019 per persoon slechts 70 kilo restafval weg. Dat blijkt uit de ‘Notitie evaluatie afval’ die maandag 29 juni door het college van B&W is vastgesteld.

In Drenthe was het gemiddelde weggegooide kilo’s restafval in 2019 162 kilo. Inwoners van Tynaarlo zitten daar dus ruim onder. Uit de evaluatie blijkt verder dat het weggooide aantal kilo’s restafval in Tynaarlo tussen 2016 en 2019 met 52 kilo is gedaald (van 122 naar 70 kilo). Daarnaast is 78% van het totale aangeboden afval op de juiste manier gescheiden, waardoor het geschikt is voor recycling en er nieuwe producten van worden gemaakt.

Afval scheiden is een sport
Volgens wethouder Hanneke Wiersema (afval) blijkt uit bovenstaande resultaten dat het diftar-beleid in de gemeente Tynaarlo werkt. “Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe manier van afval ophalen, onder andere door alle inwoners een PMD-container te geven, plastic en groenafval niet te belasten en restafval weggooien juist duurder te maken. Uit deze cijfers blijkt dat dit beleid werkt en het onze duurzame doelstellingen dichterbij brengt. Ik vind het geweldig dat onze inwoners hun afval al zo goed scheiden en hoop van harte dat we er met elkaar een sport van blijven maken om deze kilo’s nog verder naar beneden te krijgen.”

Ambities
De gemeente Tynaarlo onderzoekt op dit moment, samen met andere Drentse gemeenten, of ook luiers apart ingezameld kunnen worden. Deze kunnen dan gerecycled worden, zodat ook deze afvalstroom duurzaam wordt.


Meer berichten over: