Na Corona: Regeling Frisse Start

Geplaatst op: dinsdag 6 juli 2021


Frisse Start, impuls voor het actieve leven na de coronamaatregelen
We komen steeds dichterbij de situatie die we voordat corona zijn intrede deed normaal vonden. Heeft u (of de organisatie waarvoor u actief bent) ook zo’n zin om weer eens iets te organiseren? Om samen een vliegende start te maken en inwoners in zijn algemeenheid, uw verenigingsleden of vrijwilligers te inspireren weer actief te worden? Maak dan gebruik van de regeling Frisse Start.

Aanleiding voor de regeling
We zijn als gemeente trots op de hulp die inwoners elkaar boden en de spontane acties die ontstonden om mensen die het zwaar hadden een hart onder de riem te steken. Tegelijkertijd zien wij natuurlijk ook dat het voor veel inwoners, verenigingen en organisaties nu een uitdaging is om hun activiteiten weer te hervatten. Daarom stellen de provincie Drenthe en wij als gemeente geld beschikbaar om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het stimuleren van het actieve leven na de coronamaatregelen.

Een activiteit organiseren in Zuidlaren, Vries of Eelde-Paterswolde
Onze eigen cultuur- en buurtsportcoaches, jongerenwerkers en buurtwerkers beoordelen de aanvragen voor de drie grote kernen in onze gemeente. Zij proberen een aantrekkelijk programma te maken, waar zoveel mogelijk inwoners aan mee kunnen doen. De aanvraag voor de organisatie van een activiteit in Zuidlaren, Vries of Eelde-Paterswolde kunt u indienen via www.tynaarlo.nl/frissestart.

Een activiteit organiseren in de kleinere dorpen
De dorpsbelangenverenigingen van de kleinere dorpen hebben een eigen budget Frisse Start waarover zij de regie voeren. Wilt u hier iets organiseren? Neem dan contact op met de betreffende dorpsbelangenvereniging. Op www.tynaarlo.nl/frissestart vindt u een overzicht met contactgegevens.

Voorbeelden van activiteiten die passen bij Frisse Start

  • Activiteiten van verenigingen en organisaties zoals bijvoorbeeld een startfeest, vrijwilligersbijeenkomst, ontmoeting met leden of een schoonmaakactie.
  • Activiteiten in uw buurt, wijk of dorp zoals bijvoorbeeld een straatfeest, voetbaltoernooi, workshops, filmavond, vossenjacht, speur/puzzeltochten of samen koken.
  • Activiteiten voor inwoners of leden van uw vereniging die het moeilijk hebben gehad zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren, inburgeraars of statushouders, mensen met een beperking of gezondheidsprobleem.

Voor alle activiteiten geldt dat deze moeten voldoen aan de geldende coronavoorschriften. Daarnaast is het ook altijd goed om na te gaan of u een evenementenvergunning nodig heeft.


Meer berichten over: