Oeds de Jager wordt interim gemeentesecretaris Tynaarlo

Geplaatst op: vrijdag 4 december 2020

Oeds de Jager wordt per 7 december de interim-gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Tynaarlo.

De Jager heeft ruime ervaring in de functie van gemeentesecretaris en als manager binnen de overheid. Hij was 12 jaar gemeentesecretaris en directeur bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarvoor vervulde De Jager functies in het management van Wetterskip Fryslân en de gemeente Leeuwarden. De afgelopen twee jaar deed hij interim- en advieswerk voor jeugdzorginstanties, sociale werkvoorziening en welzijnsorganisaties.

Eind november werd bekend dat de huidige gemeentesecretaris, Johannes van Nieukerken, vertrekt. Door nu een interim-secretaris aan te stellen, kunnen het college van B&W en de organisatie op volle sterkte blijven functioneren. De gemeente wil rond de zomer van 2021 een vaste vervanger gaan aanstellen.


Meer berichten over: