Uit de Gemeenteraad

Geplaatst op: dinsdag 19 januari 2021


Vooruitblik raadsvergadering 26 januari, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl
In deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:

Concept beleidskader nieuwe wet inburgering
Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze ook zo snel mogelijk werk vinden. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren. Ter voorbereiding op de uitvoering van de nieuwe wet heeft de gemeente een concept beleidskader gemaakt. Hierin staat wat de nieuwe wet voor de gemeente betekent, wat de visie, doelen en beleidsuitgangspunten zijn en wat de gemeente wil bereiken.

Verder op de agenda:
Verder bespreekt de raad een brief van Werkplein Drentsche Aa (WPDA) over een aantal actuele ontwikkelingen zoals inkomsten vrijlating en ondersteuning van jongeren i.v.m. covid-19. En de raad gaat met het college in gesprek over de volledigheid en nauwkeurigheid van informatie die de raad van het college krijgt voor te nemen besluiten.
Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.
Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: