Uit de raad

Geplaatst op: maandag 1 april 2019

Dinsdag 26 maart vergaderde de gemeenteraad van Tynaarlo. Hieronder een greep uit de besproken onderwerpen.

Woon-zorgconcept Minister Cremerstraat
Onder applaus van het publiek op de tribune stemde de raad in met het bestemmingsplan dat een woon-zorginitiatief 300 meter buiten de bebouwde kom van Zeijen mogelijk maakt. Het eerder vastgestelde bestemmingsplan werd in 2017 door de Raad van Staten vernietigd. Een inspreker probeerde de raad te overtuigen het plan niet vast te stellen, omdat hij daar nog dezelfde bezwaren mee had als bij het vernietigde plan. Maar de raad vond de aanpassingen voldoende om toch opnieuw in te stemmen.

Startnotitie Vries Zuid
Na het horen van een inspreker namens aan- en omwonenden van de Graskampen, Diepsloot, Taarloseweg en Nieuwe Rijksweg besprak de raad de startnotitie voor de bouw van 40 tot 75 woningen in Vries Zuid. De raad nam nog geen besluit, maar besloot hierover verder te praten in de raadsvergadering van 9 april.

Albert Heijn en Zuidlaren
Dit punt was door de raad zelf geagendeerd. Het college kreeg vragen over de uitspraak van de rechter en het gesprek met Ahold over de huurovereenkomst voor een tijdelijke Albert Heijn en over het participatietraject voor de centrumontwikkeling. Over de uitspraak van de rechter wilden een aantal fracties weten waarom de gemeente in hoger beroep gaat. Over het gesprek met Ahold wilden die fracties weten waarom het college niet eerder met Ahold in gesprek was gegaan. En over het participatietraject werd gevraagd of de uitgezette enquête niet een herhaling van zetten was, aangezien er al eerder een enquête was geweest.

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergadering vindt u op: raad.tynaarlo.nl.


Meer berichten over: