Meer berichten over "Uit de raad":

Uit de Raad

di 15-06

Terugblik raadsvergadering 8 juniDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer: Verkeersonderzoek Zuidlaren, variantenstudie RondwegHet college van B&W stelde voor om de mogelijkheden van in Zuidlaren een rondweg vanaf De Voorkampen om het PBH-terrein heen verder te laten onderzoeken. De raad besloot echter op basis van het onderzoeksrapport de varianten van de rondweg niet nader te onderzoeken, maar wel de aansluiting van het PBH-terrein richting de … Lees meer

Uit de Raad

di 25-05

Naast de raadsvergaderingen zijn er regelmatig andere bijeenkomsten waarin de raad wordt bijgepraat of in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Wanneer deze bijeenkomsten openbaar zijn, zijn ze live te volgen en later terug te kijken via raad.tynaarlo.nl, onder ‘agenda’. Het volledige overzicht van de activiteiten van de raad staat op http://raad.tynaarlo.nl Vooruitblik:Raadsbijeenkomst Doorfietsroute op 31 mei om 19.30 uurAl langere tijd wordt er gesproken over de Doorfietsroute (voorheen: Fietssnelweg) tussen Groningen en Assen. Op het grondgebied van gemeente Tynaarlo … Lees meer

Uit de Raad

di 18-05

Terugblik raadsvergadering 11 meiDe volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:Afscheid wethouder Hans de GraafIn deze raadsvergadering heeft Hans de Graaf afscheid genomen als wethouder en is Henny van den Born benoemd als zijn opvolger. De hierdoor vrijkomende plaats in de gemeenteraad is ingevuld door de benoeming van Jan de Jonge als raadslid.Huisvesting bibliotheek Eelde-PaterswoldeDe raad stemde in met het voorstel om de bibliotheek van Eelde-Paterswolde … Lees meer

Uit de Raad

di 04-05

Vooruitblik raadsvergadering 11 mei, 20.00 uurDe volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl In deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:Afscheid wethouder Hans de GraafIn deze raadsvergadering neemt wethouder Hans de Graaf afscheid en beslist de raad over de voordracht van Henny van den Born als zijn opvolger. Van den Born is nu raadslid voor de ChristenUnie, aan de raad wordt voorgesteld om in zijn plaats Jan de Jonge toe te … Lees meer

Vries Zuid

di 24-11

Op 30 juni heeft de gemeenteraad besloten de formele bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Vries Zuid’ ter inzage te leggen. Dit plan heeft samen met het beeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage gelegen. Er zijn acht zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in een ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Vries Zuid’ en van een reactie voorzien. De raad wordt nu gevraagd om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen waarmee er een planologisch en ruimtelijk kader is voor de ontwikkeling van … Lees meer