Voortgang bodemsanering voormalig Van Wijk en Boerma terrein

Geplaatst op: dinsdag 7 juli 2020

Wie over de N-386 rijdt, langs het voormalige Van Wijk & Boerma terrein in Tynaarlo, kan het niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd weer wat meer activiteit op de locatie is.
Eind 2016 is er een informatiebijeenkomst geweest over de voorgenomen bodemsanering op het voormalige terrein Van Wijk & Boerma in Tynaarlo . Tijdens deze bijeenkomst hebben de provincie Drenthe en de aannemer de plannen voor de bodemsanering toegelicht. Inmiddels is een hele tijd verstreken en is er al veel werk verzet.
Begin 2017 is gestart met de uitvoering van de grondsanering waarbij de kern van de verontreiniging volledig is ontgraven. Ook zijn grote delen van het terrein afgegraven tot ongeveer één meter diep en is het terrein aansluitend weer aangevuld met schone grond. De verontreinigde grond is daarbij afgevoerd naar de grondreiniger. In juni 2017 is gestart met een chemisch proces, gebaseerd op ozon-injecties, in de kernzone van de verontreiniging tot een diepte van 25 m. Een grote hoeveelheid aan verontreiniging is daarbij verwijderd. Deze fase is recentelijk afgesloten waarbij men de overstap heeft gemaakt van het chemische proces naar het biologische proces. In mei/juni 2020 is het biologische proces gestart. Dit is een proces waarbij bacteriën in de bodem de verontreiniging omzetten tot onschadelijke eindproducten.
Op 29 juni is de laatste fase in het saneringsproces gestart. Daarbij wordt het zogenaamde TCE-systeem aangelegd. Voor dit systeem worden 40 onttrekkings- en infiltratiebronnen in de bodem gebracht tot een diepte van 25 meter. Deze bronnen worden met kabels en leidingen verbonden aan een bovengrondse installatie waarna de reiniging van de bodem zal starten met behulp van koolstofbron en bacteriën (biologisch proces). Een deel van dit systeem wordt aangebracht buiten het regulier terrein op grond van NS. Het TCE-proces zal ca. 2-3 jaar in beslag nemen. De beoogde startdatum van het TCE-proces staat gepland voor september 2020. Na afloop van dit proces volgt dan nog een fase van monitoring die enkele jaren zal duren.


Meer berichten over: