Wat is volgens u belangrijk voor het samen leven in uw dorp?

Geplaatst op: dinsdag 3 september 2019

De gemeente werkt aan een nieuwe visie op zorg en ondersteuning, ook wel het sociaal domein genoemd. Hoe we met elkaar samenleven is daarin een belangrijk thema. Over dit thema wil de gemeente graag met haar inwoners in gesprek. Daarom houdt ze samen met jongerenraad #JongTynaarlo en het VN-panel drie bijeenkomsten, op:

donderdag 19 september van 19.45 tot 22.00 uur in het Wapen van Vries voor inwoners van Vries en omliggende dorpen;

dinsdag 24 september van 19.45 tot 22.00 uur in de Waterburcht in Eelde voor inwoners van Eelde-Paterswolde en omliggende dorpen;

woensdag 25 september van 19.45 tot 22.00 uur in het Brinkhotel in Zuidlaren voor inwoners van Zuidlaren en omliggende dorpen.

U bent hierbij van harte welkom! Ontvangst is vanaf 19.30 uur.
Tijdens de bijeenkomsten gaan deelnemers in kleine groepen met elkaar in gesprek. De gesprekken worden begeleid door dialoogbegeleiders. Zij zorgen ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. Welke onderwerpen er aan tafel besproken worden ligt natuurlijk aan de deelnemers. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ontmoeting en integratie, samen bewegen, meedoen mogelijk maken, opvoeden en opgroeien en het tegengaan van eenzaamheid.
Het inzicht dat tijdens de drie bijeenkomsten wordt opgedaan, verwerkt de gemeente in de nieuwe visie op het sociaal domein. Begin 2020 wordt de kadernota die hieruit voortkomt behandeld in de Raad.


Meer berichten over: