Woz-beschikking en gemeentelijke belastingen 2020

Geplaatst op: dinsdag 18 februari 2020

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2020 weer op de mat.

Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2020?
De gemeente stelt jaarlijks de waarde vast aan de hand van onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Verder kijkt zij naar het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de woning. De WOZ-waarde die u in 2020 ontvangt gaat over de woningwaarde van begin 2019, maar wijzigingen aan het object in 2019 zijn meegenomen in de waardering per 1 januari 2020.

Onroerende zaakbelasting
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage bedraagt voor:
* De gebruikersbelasting (niet-woning) 0,1070%
* De eigenarenbelasting (niet-woning) 0,1581%
* De eigenarenbelasting (woning) 0,1069%

Rioolheffing
In het belastingjaar 2020 is het tarief voor rioolheffing bij een waterverbruik van 0 tot en met 350 m3 net als in 2019 vastgesteld op
€ 165,87
Voor de overige tarieven kunt u terecht op ww.tynaarlo.nl/belastingen.

Afvalstoffenheffing
Het vastrecht afvalstoffenheffing voor 2020 bedraagt € 110,- per jaar, hierop wordt een korting van € 24,- toegepast. Dit betekent dat er € 86,00 in rekening wordt gebracht.

Restafval
Het tarief voor restafval is € 0,18 per kilo. Per lediging van de grijze container (restafval) wordt € 3,- in rekening gebracht.
Het tarief voor het aanbieden van afval in een ondergrondse container van 30 liter bedraagt € 0,54 en in een compartiment van 60 liter bedraagt € 1,08.
De kilo’s en frequentie van aanlevering worden pas volgend jaar (2021) in rekening gebracht.

GFT en PMD afval
Het legen van de groene container (groente-, fruit- en tuinafval) en de PMD container (plastic, blik en drankenkartons) is gratis. Hiervoor ontvangt u dus geen nota.

Automatische incasso
Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automatische incasso, dan wordt het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan moet u het bedrag van de aanslag in twee termijnen betalen.

Meer informatie?
U leest meer informatie op de achterzijde van uw aanslagbiljet of op de webpagina van team Belastingen www.tynaarlo.nl/belastingen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en bezwaar tegen de WOZ-beschikking.
Aan inwoners van de gemeente Tynaarlo kan kwijtschelding verleend worden voor:
* Onroerende zaakbelasting
* Rioolrechten
*Afvalstoffenheffing

LET OP: de regels voor kwijtschelding rondom afvalstoffenheffing zijn dit jaar veranderd. Op de website van de gemeente Tynaarlo leest u alles over deze verandering.

Komt u in aanmerking?
Het Noordelijk Belastingkantoor toetst of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Noordelijk Belastingkantoor via telefoonnummer (088) 78 79 000.

Kijk voor meer informatie over uw belastingaanslag op www.tynaarlo.nl/belastingen

Bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking? Lees dit eerst!
De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde, vragen we u om eerst een terugbel afspraak met ons te maken. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. En wij vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt:
wij hebben geen belang bij een te hoog vastgestelde waarde.

Terugbel afspraak
U kunt binnen zes weken, nadat u de aanslag heeft ontvangen, een terugbel afspraak maken via het ‘contactformulier Belastingen’ op www.tynaarlo.nl/belastingen. U wordt op werkdagen terug gebeld op een moment dat het u goed uitkomt.

Aanpassing waarde
Wij werken al een aantal jaren met telefonische bezwarenafhandeling. Als het nodig is zal een taxateur uw woning bezoeken. Mocht uit onderzoek blijken dat de waarde te hoog is vastgesteld, zullen wij deze aanpassen. GRATIS!

Formeel bezwaar
Komt u er tijdens het telefoongesprek met de gemeente niet uit, dan komt u in het formele bezwaarproces terecht. Een schriftelijk bezwaar is dan niet nodig.

Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig.


Meer berichten over: